Sveriges Ingenjörer

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal är viktigt för både arbetsgivare och arbetstagare. Det klargör arbetsrelationen som blir tydlig och trygg genom ett avtal.

Stöd för dig som ska skriva på

Trygghetsöverenskommelsen & omställningsstudiestödet

Här kan du läsa mer om hela trygghetsöverenskommelsen.

Läs mer om hela trygghetsöverenskommelsen

Anställningsformer

Mer om tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning, provanställning och övertid.

Olika anställningsformer

Varsel & uppsägning

Läs om turordningsregler, uppsägning från arbetsgivarens sida och egen uppsägning.

Läs mer om varsel och uppsägning

Ledighet

Allt om semester, föräldraledighet och tjänstledighet.

Det här gäller vid ledighet

Sjukdom och frånvaro

Här hittar du information om vad som gäller vid sjukdom, sjukpenning och rehabilitering.

Läs mer om sjukdom och frånvaro

Behöver du svar?

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om anställning, rättigheter, anställningsavtal, semester, avtal och mycket annat.

Läs vår FAQ

Arbetstid

Regler kring arbetstid, jourtid, beredskapstid, övertid och vila.

Läs mer

Uppfinningar och innovationer

Det är inte ovanligt att innovationer uppstår i en anställning. Rättigheter och skyldigheter kring arbetstagares uppfinningar finns reglerat i både lag och kollektivavtal.

Lär dig mer här

Villkor för högskoleanställd eller doktorand

Här hittar du avtal och villkor för dig som är högskoleanställd eller doktorand.

Läs mer

Vad räknas som diskriminering?

Vad diskrimineringsförbudet inom arbetslivet innebär och exempel på sådant som kan vara diskriminering.

Läs mer om diskriminering

För dig som vill jobba utomlands

Att arbeta i ett annat land är spännande och utvecklande, men det kräver också en del förarbete. Här har vi samlat råd och tips till dig som vill jobba utomlands som utsänd, dotterbolagsanställd eller lokalanställd.

Tips för utlandsjobb

Konflikt och strejk

Vad gäller när det uppstår en konflikt mellan arbetsgivare och fackförbund?

Läs om konflikt och strejk

Optioner och optionsavtal

Optionsprogram skapar möjligheter men kan ge skattemässiga konsekvenser.

Logga in och läs mer

Säkerhetsskydd & säkerhetsprövning

Läs mer om vad säkerhetsskydd, säkerhetsklasser och säkerhetsprövning innebär för anställning här.

Till informationen

Konkurrensklausuler och lojalitet

Allt kring lojalitetsplikt, konkurrensklausuler, bisyssla och företagshemligheter.

Läs mer

Kompetensutveckling - vad gäller?

Kompetensutveckling är inte lagstadgat men av intresse för både dig och arbetsgivaren.

Läs mer om vad som gäller

Verksamhetsövergång

När en verksamhet övergår från ett bolag till ett annat styr LAS och MBL vad som gäller.

Det här gäller arbetsrättsligt

Korttidspermittering

Korttidsarbete innebär att du som arbetstagare tillfälligt går ned i lön och arbetstid och kostnaden för det delas mellan dig, arbetsgivaren och staten.

Läs mer

Rådgivningen

Till toppen