Sveriges Ingenjörer

Kompetensutveckling

Att satsa på kompetensutveckling ger både konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser. Något som både du, din arbetsgivare och samhället tjänar på. Lär dig mer om vad som gäller för kompetensutveckling i arbetet.

Vikten av kompetensutveckling

Forskning visar att företag som satsar kontinuerligt på kompetensutveckling för de anställda är mer lönsamma och konkurrenskraftiga, samtidigt som den enskildes anställningsbarhet och utvecklingsmöjligheter ökar. Därför finns det ett gemensamt intresse mellan arbetsgivare och arbetstagare att prioritera och satsa på kompetensutveckling. Varje medarbetare behöver kontinuerligt utveckla sin kompetens. Arbetsgivarna behöver rekrytera, utveckla, motivera, behålla och utnyttja kompetent personal.

5 tips för kompetensutveckling

 1. Hitta en passande kurs eller utbildning. Fundera också på andra möjligheter till utveckling som t.ex. arbetsrotation, mentorskap eller nätverk. I vårt kalendarium hittar du aktuella seminarier, nätverksträffar och mentorskapsprogram.
 2. Använd utvecklingssamtalet. Det är det bästa tillfället att ta upp dina behov av kompetensutveckling. Förbered dig noga och kom med konkreta förslag.
 3. Ta hjälp av en coach. Har du funderingar över din karriär, står du inför ett vägval, vet du inte hur du ska komma vidare? Ta vara på möjligheten att boka ett samtal med en coach. Tre samtal är kostnadsfria för medlemmar.
 4. Byt jobb! På varje ny arbetsplats lär man sig något nytt. Har du varit på samma jobb för länge? Kanske är det dags att byta inom företaget eller till en annan arbetsgivare. Använd gärna cv-granskningen som ingår i medlemskapet för att få ett bra och tydligt cv.
 5. Följ med i branschpress och nyheter inom ditt område. I ditt medlemskap ingår t.ex. tidningen Ny Tekniks premiumtjänst.

Vem är ansvarig för kompetensutvecklingen?

Det finns ingen lag som ger rätt till kompetensutveckling. Det är staten som tillsammans med arbetsmarknadens parter, företag, fackförbund och arbetsgivarorganisationer driver dessa frågor.

Arbetsgivare har ansvar för jobbspecifik kompetensutveckling, samhället för generell utbildning och individen för sin egen kunskapsinhämtning och kompetens.

Även om kompetensutveckling inte är lagstadgat ligger det i både ditt och arbetsgivarens intresse. Arbetsgivaren stärker sin konkurrenskraft genom att se till att varje medarbetare har den kompetens som behövs för utveckling och innovation. Du som anställd kan få mer kvalificerade arbetsuppgifter och bidra till både din egen och arbetsgivarens utveckling. Det finns dessutom en tydlig koppling mellan kompetens, prestation och löneutveckling. 

Kompetensutveckling på arbetsplatsen

Har du kollektivavtal och en akademikerförening på din arbetsplats finns ofta ett kompetensutvecklingsavtal. Det kan vara att en viss summa per anställd och år som ska gå till fortbildning eller att ett visst antal timmar ska ägnas åt lärande eller praktik. 

Med lokala kompetensutvecklingsavtal kopplar man individuella utvecklingsplaner till företagets verksamhet och mål. Det lokala avtalet reglerar också hur utvecklingsplanerna ska följas upp och revideras. Innehåll, former och kvalitetsuppföljning bestäms tillsammans med akademikerföreningen.

Det är viktigt att förening och arbetsgivare gemensamt utarbetar riktlinjer för hur ni ska arbeta med kompetensutveckling i organisationen. Både chefers och medarbetares ansvar behöver vara tydliga.

Vad kan du göra själv?

För dig som individ handlar kompetensutveckling inte bara om att förbli attraktiv för arbetsgivarna, göra karriär och få högre lön. När du kontinuerligt förnyar din kompetens kan du i högre grad välja vilken roll du vill ha i ditt arbete, till exempel specialist, ledare eller entreprenör.

På det mer personliga planet handlar det också om yrkesstolthet, meningsfulla arbetsuppgifter, intressanta utmaningar och möten, kollegial respekt och – ytterst – självförverkligande. Att ta kontrollen över sin egen framtid, helt enkelt.

Ställ krav på utvecklingssamtal

Tänk på att när du anställdes gjorde arbetsgivaren en investering – i dig. Ställ krav på kompetensutveckling genom årliga utvecklingssamtal. Sätt egna mål för din utveckling och tala om vad du vill. Fråga hur den långsiktiga planeringen ser ut. Fundera över vilka behov har du av kompetensutveckling på ett respektive tre års sikt. Vad vill du arbeta med om ett år och vilken utveckling vill du uppnå?

Även om du är nöjd med din situation just nu är det viktigt att hålla dig uppdaterad inom ditt område och arbeta aktivt för att bredda dina kunskaper, inte minst för en god och relevant löneutveckling.

Läs vår guide till utvecklingssamtalet här

Vi har också en rad medlemsförmåner för dig som vill utvecklas. Om du vill få råd kring i din specifika situation är du alltid välkommen att kontakta vår Rådgivning.

Fördelar med kompetensutveckling

Anställd

 • Möjlighet till bättre löneutveckling
 • Mer kvalificerade uppgifter
 • Personlig utveckling
 • Attraktiv som arbetstagare
 • Lättare att byta eller behålla jobbet 

Arbetsgivare

 • Ökad utveckling och innovation
 • Stärker sin konkurrenskraft
 • Attraktiv som arbetsgivare
 • Bättre lönsamhet
Senast uppdaterad 2023-01-09
Till toppen