Sveriges Ingenjörer

Ditt utvecklingssamtal

Se till att ha ett årligt utvecklingssamtal med din arbetsgivare. Det är ett tillfälle att fokusera på just din utveckling vad gäller arbetsuppgifter, resultat, arbetssituation och kompetens. Här får du tips för utvecklingssamtalet.

Innan samtalet:

Karriärplanering – tänk framåt innan

Tänk på samtalet som en planering av din yrkesutveckling. Se förberedelse inför utvecklingssamtalet som ett sätt att ta pulsen på din karriär.

Gör en nulägesanalys

Ta fram förra årets utvecklingsplan och gå igenom den. Har något förändrats sedan den skrevs? Är det något som inte blev av och som du vill ta upp även i årets utvecklingsplan. Vad har du presterat sedan förra utvecklingssamtalet. Hur gick det? Blev det bra?

Var står du idag?

Skriv ner vilka drivkrafter du har och fundera över hur de kan de nyttjas i ditt arbete på bästa sätt? Det tar du med dig till samtalet och diskuterar tillsammans med din chef. Försök matcha dina drivkrafter med din arbetsgivares mål för verksamheten. Titta även på ditt behov av kompetensutveckling. Saknar du någon kunskap eller utbildning som skulle göra ditt arbete mer utvecklande?

Innan utvecklingssamtalet så besvara följande frågor för dig själv:

  • Vart är du på väg i din nuvarande roll?
  • Vill du förändra rollen?
  • Vill du byta roll?
  • Kan du förändras på din nuvarande arbetsplats eller ska du byta arbetsgivare?

Under samtalet:

Mål

Utvecklingssamtalet ska vara framåtblickande och dialogen ska handla om din utveckling i förhållande till verksamhetens mål. Få chefen att beskriva dig och din utveckling. Jämför detta med de områden du satt upp innan att du vill utvecklas inom. Du och din chef ska sedan tillsammans sätta upp mål som är realistiska och som matchar arbetsgivarens lönesättande kriterier.

Arbetssituation

Behöver du få en förändring i din arbetssituation för att kunna utvecklas och prestera bra?

  • Arbetsbelasting
  • Fysisk arbetsmiljö
  • Samarbeten med chef och kollegor
  • Balans mellan arbete och fritid

Kompetensutveckling

Behöver du någon ny kunskap eller färdighet för att nå dina mål? Tänk på att du kan få ökad kompetens både inom och utanför företaget. Du kan gå kurser och utbildningar, men även lära dig nya arbetsuppgifter genom att gå bredvid en kollega.

Dokumentera

Det är viktigt att dokumentera under utvecklingssamtalet. Avsluta samtalet med att fram en individuell utvecklingsplan. Ta med dig detta dokument och dina resultat till ditt lönesamtal.

Efter samtalet:

Hur gick det?

Gå igenom dokumentationen från utvecklingssamtalet. Är du och chefen överens? Fick du sakliga, nåbara mål uppsatta - alltså är det din arbetsinsats som påverkar om målet uppnås eller inte? Matchar målen de lönesättande kriterierna?

Fick du några nya arbetsuppgifter?

Om du får väsentligt annorlunda arbetsuppgifter, en befattningsförändring eller en helt ny befattning, ska du förhandla om ny lön. En sådan lönejustering ska ske direkt när förändringen äger rum och inte skjutas upp och blandas ihop med ordinarie lönerevision som sker en gång per år. Ring rådgivningen om du behöver argument och stöd.

Vad ska du tänka på till nästa samtal?

Följ upp dina mål och din individuella utvecklingsplan. Börja dokumentera när du fått positiv feedback från chefer, kollegor och kunder på att du utvecklas enligt plan.

Struktur att använda som vägledning

Senast uppdaterad 2023-04-04
Till toppen