Sveriges Ingenjörer

Arbetsbrist

I en arbetsbristsituation är det viktigt att ni som förtroendevalda kommer in tidigt för att kunna påverka beslut och förebygga uppsägningar.

Läs mer om processen här

Lön och löneprocess

Som förtroendevald har du en nyckelroll i arbetet med lön och löneprocess. Uppdraget innebär att genomföra löneprocessen och stötta medlemmarna i olika lönefrågor.

Lön och löneprocess

Mångfald och jämställdhet

Att löpande och aktivt fokusera och uppmuntra mångfald och jämställdhet är viktigt och kräver en långsiktig strategi. Så kan du arbeta med diskrimineringsfrågor på arbetsplatsen.

Vad ska göras?

En god arbetsmiljö

Ett företag som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal vinner mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några exempel.

Vad kan du som förtroendevald göra?

Arbetstillstånd

Sveriges Ingenjörers yttrande om arbetskraftsinvandring och arbetstillstånd.

Yttrande om arbetstillstånd

Rättsfall

Se rättsfallsreferat av domar inom arbetsrättens område. Du får en sammanfattning av intressanta resonemang från bland annat Arbetsdomstolen.

Se rättsfall

Förhandling

I förtroendeuppdraget ingår att förhandla. Ditt förhandlingsmandat kommer från förbundet som är avtalspart och från de medlemmar som du företräder.

Läs mer

Medbestämmande och samverkan

Genom sina fackliga företrädare har medlemmarna möjlighet att påverka och komma med förslag. Vi får inflytande och arbetsgivaren får ett värdefullt bollplank.

Medbestämmandelagen (MBL) är ett av våra viktigaste verktyg.

Förtroendemannalagen

Med stöd av Förtroendemannalagen har du som facklig representant rätt att arbeta fackligt. Läs om dina rättigheter och skyldigheter och få råd kring hur du kan planera för ditt fackliga arbete.

Läs mer

Avtalskonferenser

Här hittar du material från den senaste digitala avtalskonferensen.

Ta del av materialet

Kontakta Rådgivningen

Till toppen