Ditt uppdrag

Du och våra andra förtroendevalda hjälper till att utveckla 160.000 kollegor. Vi stöttar er i arbetet för ingenjörers rättigheter.

Arbetsbrist

I en arbetsbristsituation är det viktigt att ni som förtroendevalda kommer in tidigt för att kunna påverka beslut och förebygga uppsägningar.

Läs mer om processen här.

Löneprocessen

Enligt de flesta löneavtal har medlemmarna varje år rätt till såväl utvecklingssamtal som lönesamtal. Det är viktigt att du som förtroendevald diskuterar löneprocessen tillsammans arbetsgivaren så ni medverkar till att löneavtalens intention efterföljs.

Läs mer

Mångfald och jämställdhet

Att löpande och aktivt fokusera och uppmuntra mångfald och jämställdhet är viktigt och kräver en långsiktig strategi. Så kan du arbeta med diskrimineringsfrågor på arbetsplatsen.

Vad ska göras?

En god arbetsmiljö

Ett företag som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal vinner mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några exempel.

Vad kan du som förtroendevald göra?

Arbetstillstånd

Sveriges Ingenjörers yttrande om arbetskraftsinvandring och arbetstillstånd.

Yttrande om arbetstillstånd

Rättsfalll

Se rättsfallsreferat av domar inom arbetsrättens område. Du får en sammanfattning av intressanta resonemang från bland annat Arbetsdomstolen.

Se rättsfall

Förhandling

I förtroendeuppdraget ingår att förhandla. Ditt förhandlingsmandat kommer från förbundet som är avtalspart och från de medlemmar som du företräder.

Läs mer

Medbestämmande och samverkan

Genom sina fackliga företrädare har medlemmarna möjlighet att påverka och komma med förslag. Vi får inflytande och arbetsgivaren får ett värdefullt bollplank.

Medbestämmandelagen (MBL) är ett av våra viktigaste verktyg.

Förtroendemannalagen

Med stöd av Förtroendemannalagen har du som facklig representant rätt att arbeta fackligt. Läs om dina rättigheter och skyldigheter och få råd kring hur du kan planera för ditt fackliga arbete.

Läs mer

Avtalskonferenser

Här hittar du material för de digitala avtalskonferenser för förtroendevalda inom privat sektor som genomfördes i samband med avtalsrörelsen 2020.

Logga in för att ta del av materialet
Till toppen