Sveriges Ingenjörer

Löneprocessen

Det är viktigt att du som förtroendevald diskuterar löneprocessen tillsammans arbetsgivaren så ni medverkar till att löneavtalens intention efterföljs.

Läs mer

Förhandling

I förtroendeuppdraget ingår att förhandla. Ditt förhandlingsmandat kommer från förbundet som är avtalspart och från de medlemmar som du företräder.

Läs mer

Förtroendemannalagen

Med stöd av Förtroendemannalagen har du som facklig representant rätt att arbeta fackligt. Läs om dina rättigheter och skyldigheter och få råd kring hur du kan planera för ditt fackliga arbete.

Läs mer

Arbetsbrist

I en arbetsbristsituation är det viktigt att förtroendevalda kommer in tidigt för att kunna påverka.

Processen vid arbetsbrist

Medbestämmande och samverkan

Genom sina fackliga företrädare har medlemmarna möjlighet att påverka och komma med förslag. Vi får inflytande och arbetsgivaren får ett värdefullt bollplank.

Mer om Medbestämmandelagen

Mångfald och jämställdhet

Du som förtroendevald är nyckelperson i arbetet med att förebygga diskriminering. Diskrimineringslagen innehåller krav på aktiva åtgärder, ett förebyggande arbete som syftar till att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering.

Vad ska göras?

En god arbetsmiljö

Ett företag som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal vinner mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några exempel.

Vad kan du som förtroendevald göra?

Arbetstillstånd

Sveriges Ingenjörers yttrande om arbetskraftsinvandring och arbetstillstånd.

Yttrande om arbetstillstånd

Rättsfall

Se rättsfallsreferat av domar inom arbetsrättens område. Du får en sammanfattning av intressanta resonemang från bland annat Arbetsdomstolen.

Se rättsfall

Gemensamma visselblåsarkanaler

Kollektivavtal med Teknikarbetsgivarna, Tekniktjänstearbetsgivarna och Teko om gemensamma visselblåsarkanaler för bolag inom samma koncern.

Hitta ditt kollektivavtal

Rådgivningen

Till toppen