Sveriges Ingenjörer

Arbetsbrist

Uppsägning kan ske på grund av personliga skäl eller arbetsbrist. Arbetsbrist kan uppstå på grund av organisatoriska förändringar eller andra skäl som har samband med verksamheten. Här beskriver vi processen och din roll som förtroendevald i en uppsägning på grund av arbetsbrist. 

Din roll är viktig vid arbetsbrist

Som förtroendevald är din insats extra viktig i arbetsbristsituationer. Saknar du tidigare erfarenhet? Kontakta alltid våra ombudsmän inför en kommande förhandling om arbetsbrist. Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite. Du når Rådgivningen på telefon 08-613 80 00 och om du som förtroendevald behöver mer långtgående stöd kan ärendet även tilldelas en ombudsman som finns med som ett stöd i bakgrunden.

Vad är arbetsbrist?

Arbetsbrist är ett juridiskt begrepp som innefattar alla de situationer där en uppsägning från arbetsgivarens sida beror på något annat än arbetstagaren personligen. Arbetsgivaren behöver alltså inte befinna sig i en ekonomisk kris. Ledningen kan vilja ändra inriktning och välja att lägga ner, outsourca eller sälja lönsamma delar av företaget vilket i sin tur kan leda till uppsägningar.

Processen vid arbetsbrist

Här beskriver vi processen vid arbetsbrist i åtta steg, vilken din roll som förtroendevald är och hur en arbetsbristsituation kan lösas med eller utan uppsägningar. Utgångspunkten är förhållandena inom privat sektor. I en arbetsbristsituation är det viktigt att du som förtroendevald kommer in tidigt för att kunna påverka beslut och förebygga uppsägningar.

Vägledning vid arbetsbrist i företag inom Almega

Vägen framåt – steg för steg är en partsgemensam vägledning vid turordning vid arbetsbrist i företag som har kollektivavtal i förbund inom Almega. Den beskriver steg för steg vad lokala parter behöver göra för att träffa överenskommelse om en avtalsturlista.

Rådgivningen

Till toppen