Sveriges Ingenjörer

Rekrytera nya medlemmar

Ju fler medlemmar desto större legitimitet och inflytande på arbetsplatsen. Läs mer om hur ni kan bli fler i föreningen.

Så kan ni bli fler medlemmar

Akademikerveckan

Under Akademikerveckan kraftsamlar alla Sacoförbund för att synas på arbetsplatserna och prata jobbfrågor och medlemskap.

Om Akademikerveckan

Medlemslista

Här kan du söka efter medlemmar i din förening och ladda ner medlemslista.

Hitta medlemmar

Medlemskontakt

Bra kontakt med medlemmar ökar engagemanget, fångar upp aktuella frågor och skapar förtroende för det fackliga arbetet.

Kontakt och kommunikation med medlemmar

Utbud av föreläsningar & filmer

Se vårt utbud av föreläsningar, filmer och webbinarier att använda när du arrangerar möten och träffar medlemmar.

Se vårt utbud

Arrangera aktiviteter

Att arrangera träffar för medlemmar och potentiella medlemmar är ett bra sätt att träffa kollegorna och visa upp fördelarna med det fackliga medlemskapet.

Se tips för att arrangera aktiviteter

Årsmöte

Här hittar du information och tips inför, under och efter föreningens årsmöte.

Arrangera ett lyckat årsmöte

Öka det fackliga engagemanget

Här hittar du tips på hur du kan uppmuntra medlemmar att ta på sig ett uppdrag som förtroendevald.

Tips för att öka engagemanget

Material för att synas och bjuda in

Här hittar du allt material samlat som du som förtroendevald kan behöva för synlighet på arbetsplatsen.

Ladda ner material
Till toppen