Sveriges Ingenjörer

Rekrytera nya medlemmar

Ju fler medlemmar desto större legitimitet och inflytande.

Så kan ni bli fler medlemmar

Akademikerveckan

Vi Sacoförbund kraftsamlar för att synas på arbetsplatserna.

Om Akademikerveckan

Medlemslista

Här kan du söka efter medlemmar i din förening och ladda ner medlemslista.

Hitta medlemmar

Medlemskontakt

Öka engagemang, fånga upp aktuella frågor och skapa förtroende.

Om kommunikation med medlemmar

Utbud av föreläsningar & filmer

Ta hjälp när du arrangerar möten och träffar medlemmar.

Se vårt utbud

Arrangera aktiviteter

Skapa dialog och synliggör värdet i medlemskapet.

Tips för aktiviteter

Årsmöte

Tips och stöd inför, under och efter föreningens årsmöte.

Arrangera ett lyckat årsmöte

Öka det fackliga engagemanget

Skapa intresse och uppmuntra medlemmar att ta ett fackligt uppdrag.

Tips för att öka engagemanget

Material för att synas och bjuda in

Här hittar du material för att synliggöra facklig verksamhet.

Ladda ner material

GDPR för förtroendevald

Här finns film och instruktioner om GDPR för dig som är förtroendevald.

GDPR för förtroendevald
Datorskärm med förtroendevaldanytt.

Förtroendevaldanytt april 2024

För att hålla dig som förtroendevald uppdaterad sammanställer vi regelbundet aktuell information under rubriken Förtroedevaldanytt.

Läs Förtroendevaldanytt
Till toppen