Medlemskontakt

Bra kontakt med medlemmar ökar engagemanget, fångar upp aktuella frågor och skapar förtroende för det fackliga arbetet.

Kommunikation är en av framgångsfaktorerna för att bli en stark och välfungerande förening. Som förtroendevald har du en viktig roll i att ta reda på vad medlemmar tycker och tänker i olika frågor. Du ska också synliggöra den fackliga verksamheten.

Planera för kommunikation 

Skapa struktur och kontinuitet. Diskutera hur ni tror att era medlemmar skulle vilja att ni kommunicerar – varför inte fråga dem? Kom också ihåg att ta med kommunikation som en del i verksamhetsplaneringen av fackligt arbetet. Utse gärna en av ledamöterna i styrelsen till kommunikationsansvarig för att hålla medlemmarna uppdaterade om vad som händer.

Gör det enkelt för medlemmarna att kontakta dig och svara snabbt på deras frågor. Om du inte kan ge svar på en gång, be att få återkomma.

Var tillgänglig

Säkerställ att alla känner till vilka som är förtroendevalda och hur ni kan nås. Ha kontaktuppgifter på exempelvis intranät och/eller anslagstavla. Var skulle medlemmarna leta efter kontaktuppgifter hos er?  

Tänk också på att personlig kontakt är viktig. Dina medlemmar är också dina kollegor. Passa på i vardagen, på lunchen eller kafferasten att lyssna in och prata om era arbetsvillkor.

Behandla medlemsuppgifter varsamt 

Kommunikation förutsätter förstås aktuella kontaktuppgifter till medlemmarna. 

GDPR reglerar hur och när man får behandla personuppgifter. Medlemskap i en facklig organisation anses vara en känslig uppgift och ska därför alltid behandlas aktsamt. Detta behöver du som förtroendevald tänka på i alla led. Till din hjälp finns riktlinjer och webbkurs.

Grundkurs på webben

Vill du veta vad som är rätt lön, varför man ska vara med i facket eller hur du kan använda MBL som verktyg? Då har vi kursen för dig - och som du dessutom kan gå när det passar dig. Kursen är anpassad per sektor.

Till webbkurs

Nyhetsbrev och skriftlig information 

Skriv gärna till medlemmarna, ett enkelt strukturerat e-postmeddelande duger bra. Ofta kommer man långt med att berätta om vilka frågor som är aktuella på arbetsplatsen och vem i styrelsen som arbetar med dem. Då kan medlemmarna vara trygga med vad som händer och vem som kan svara på eventuella frågor.

Besök också gärna de olika Saco-förbundens hemsidor för tips på nyheter.

Arrangera aktiviteter och möten

Att den lokala verksamheten är viktig och uppskattad bekräftar medlemmarna i våra medlemsundersökningar. Att träffas och ger aktiva, engagerade medlemmar och samtidigt får du värdefull dialog om vad medlemmarna tycker.

Vilka aktiviteter passar hos er? Det kan vara frukostmöten, fika eller lunchseminarier. Varje år behöver ni också genomföra ett årsmöte.

Arrangera aktiviteter

Att arrangera träffar för medlemmar och potentiella medlemmar är ett bra sätt att träffa kollegorna och visa upp fördelarna med det fackliga medlemskapet.

Se tips för att arrangera aktiviteter

Utbud föreläsningar

Se vårt utbud av föreläsningar, filmer och webbinarier att använda när du arrangerar möten och träffar medlemmar.

Se vårt utbud

Årsmöte

Här hittar du information och tips inför, under och efter föreningens årsmöte.

Arrangera ett lyckat årsmöte
Senast uppdaterad 2021-06-30
Till toppen