Vårt utbud av föreläsningar

Vill du ha ett dragplåster på nästa årsmöte? Eller behöver ni lite extra stöd inför lönesamtalen? Här hittar du vårt utbud av föreläsningar, filmer och webbinarier som du kan använda när du arrangerar möten och träffar medlemmar.

Boka en föreläsare

Vi erbjuder seminarier där en föreläsare från Sveriges Ingenjörer deltar vid en aktivitet för just er arbetsplats. Vi står för innehållet och du som förtroendevald ansvarar för inbjudan och andra praktiska frågor.

Seminarierna är i regel maximalt 1 timme långa och aktiviteten planeras i samråd mellan förening och föreläsare. Beroende av era förutsättningar kan den genomföras i en lokal eller i digital form.

Välj seminarium

Här är de seminarier vi erbjuder just nu där en föreläsare från Sveriges Ingenjörer kommer till er arbetsplats. Hitta det seminarium du är intresserad av och gör en intresseanmälan nedan.

Din löneutveckling påverkas av din prestation och ditt bidrag till verksamheten. Det är i de regelbundna lönesamtalen med din chef som din insats ska utvärderas och därför är det viktigt att du förbereder dig noggrant inför samtalet. Här får du råd om hur du kan göra det bästa av lönesamtalet.

Ingen person ska behöva bli sexuellt trakasserad på sin arbetsplats, men ändå förekommer det. Vi går igenom vad det kan bero på, vad lagstiftningen säger, vad arbetsgivaren har för skyldigheter och hur man kan arbeta för att få stopp på sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Vem har ansvar, hur kan vi hjälpas åt och vad kan man göra?

När vi arbetar har vi inte bara en lön som betalas ut varje månad utan vi tjänar också in den lön vi ska leva av senare i livet. Stefan Holmberg är försäkringsinformatör på Sveriges Ingenjörer och berättar om hur pensionssystemet fungerar i Sverige d v s allmän pension, tjänstepension och privat sparande för sin pension.    

Innehållet kan anpassas utifrån era förutsättningar. Stefan kan även beröra exempelvis:

  • Försäkringsskyddet i social- och avtalsförsäkringar - vad händer om jag blir sjuk eller avlider?
  • 10-taggare – är det bra eller dåligt med en alternativ pensionslösning?
  • Flexpension – för dig som vill gå ned i tid inför pensioneringen.
  • Privat sparande – löneväxling vs. investeringssparkonto.

Ny teknik och digitalisering har gett oss många möjligheter i arbetslivet. Vi kan ha platsoberoende arbetsplatser och kollegor över hela världen. Det finns många fördelar, men innebär också ett gränslöst arbete där gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut. Ju mer frihet du får i jobbet, desto svårare kan det vara att göra sig fri från jobbet. Gränser behövs för att vi ska kunna orka och för att ha ett gott arbetsliv. Under det här seminariet kommer vi att diskutera vad gränslöst arbete kan vara, för- och nackdelar och om vikten av att sätta gränser.

Vad innebär turordning egentligen? Vad händer om jag faktiskt blir uppsagd? Och hur får jag stöd under processen? I samband med en arbetsbristsituation kan det finnas både oro och behov av att stämma av med någon som har koll på vad som gäller. Vi på facket har en viktig roll i att stötta och ge råd. I det här seminariet svarar vi på en hel del frågeställningar och klarar ut vad som gäller. 

Sveriges Ingenjörer är det enda fackförbundet med fullständigt fokus på just ingenjörer och vi har expertkunskap om dina villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden. Vårt jobb är att se till att du som medlem har goda arbetsvillkor, får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och blir värderad precis så högt som du förtjänar. Här får du en presentation av dina förmåner som medlem och av hur vi arbetar för dig. 

När du ska bli förälder är det mycket som händer i livet och det är värdefullt att få vägledning gällande dina rättigheter och skyldigheter som anställd. Vilken rätt har jag att vara ledig? Har jag rätt till löneutveckling? Kan min arbetsgivare omplacera mig när jag ska börja jobba igen? Här får du handfasta tips som är bra att tänka på före, under och efter föräldraledigheten.

Vi lägger fokus på lagar och regler som skyddar dig som anställd när du vill vara föräldraledig. Föräldrapenning och hur du skyddar din sjukpenninggrundande inkomst, SGI kommer att beskrivas översiktligt

Intresseanmälan

Beroende på vilket avtalsområde ni omfattas av och vilket kontaktförbund ni har, kan ni bli hänvisade till annat Sacoförbund än Sveriges Ingenjörer för att få stöd till aktiviteter.

Förberedelsetips

  • Ha kontakt med föreläsaren inför aktiviteten. Berätta exempelvis om du känner till specifika frågor eller förutsättningar som deltagarna vill reda ut.
  • Se mallar och material 
  • Bjud gärna in presumtiva medlemmar om det passar. Skapa nyfikenhet för fackligt stöd - utan att de som ännu inte är med får del av allt.
  • Läs tips för årsmöte

Visa film med diskussionsunderlag

Se en film tillsammans som inspiration för att diskutera innovation och utveckling på er arbetsplats. Här hittar du filmer som vi har tagit fram med tillhörande diskussionsfrågor.

Materialet hittar du längst ner på sidan.

Visa ett webbinarium

Vi sänder regelbundet webbinarier kring olika ämnesområden. Det är ett utmärkt tillfälle att bjuda in kollegor och titta tillsammans, antingen var och en för sig digitalt eller samlas och se webbinariet tillsammans.

Livesända webbinarier

I vårt kalendarium hittar du livesända webbinarier att bjuda in till. Då är datum och tidpunkt redan bestämt och ni ordnar själva med lokalbokning, inbjudningar och andra praktiska frågor.

Inspelade webbinarier

Om ni väljer ett webbinarium som är inspelat bestämmer ni helt själva datum och tidpunkt samt ansvarar även då för lokalbokning, inbjudan och andra praktiska frågor. Inspelade webbinarier finns på Sveriges Ingenjörer Play.

Sveriges Ingenjörer Play

Titta och lyssna när det när det passar dig. Via vår playsida kan du lyssna på Ingenjörspodden och se våra inspelade webbinarier när du vill. Fler kommande webbinarier hittar du i vårt kalendarium.

Logga in till Sveriges Ingenjörer Play

Kalendarium

Vi har ett stort utbud av kurser och seminarier inom bland annat karriär, ledarskap, arbetsmiljö, företagande och innovation.

Se vad som är på gång i vårt kalendarium

Arrangera aktiviteter

Att arrangera träffar för medlemmar och potentiella medlemmar är ett bra sätt att träffa kollegorna och visa upp fördelarna med det fackliga medlemskapet.

Se tips för att arrangera aktiviteter
Senast uppdaterad 2022-01-13
Till toppen