Att arrangera aktiviteter och möten

Att arrangera träffar för medlemmar och potentiella medlemmar är ett bra sätt att träffa kollegorna och visa upp föreningen och det fackliga medlemskapet. Här hittar du nyttiga tips på hur du kan gå tillväga.

Som förtroendevald vet du vad som händer på er arbetsplats och kan ordna aktiviteter om frågor som är aktuella hos er. Det finns också mycket hjälp att få.

Här ser du förslag på vad aktiviteter kan handla om.

Föreläsning, webbinarium, film

Föreläsning, webbinarium, film

Arrangera seminarier med en föreläsare från Sveriges Ingenjörer på just er arbetsplats, eller se ett webbinarium eller en film tillsammans. Vi har flera ämnen ni kan välja på.

Se vårt utbud

Årsmöte

Årsmöte

Varje år behöver ni genomföra ett årsmöte. Det är ett viktigt tillfälle för medlemmar att påverka och diskutera vad föreningen ska satsa på. Läs mer om vad som behöver ingå och hur du kan planera ett möte med tid för både formalia och utvecklingsfrågor.

Ta del av tips och mallar för årsmötet

Aktuell fråga

Aktuell fråga

Bjud in till ett möte där medlemmarna är med och diskuterar en aktuell fråga. Eller arrangera en träff med VD, personalchef eller annan arbetsgivarrepresentant som berättar om senaste omorganisationen, neddragningen, löneprocessen eller liknande.

5 tips för ett välplanerat möte

Här har vi samlat konkreta tips när du planerar ett mötesupplägg.

 • Formulera mötets syfte, bestäm målgrupp och fördela ansvar för vem som gör vad.
 • Fundera över hur ni kan göra aktiviteten rekryterande och även locka potentiella medlemmar.
 • På sverigesingenjorer.se kan ni ladda ned mallar för inbjudan och presentationer, beställa material samt ansöka om ekonomiskt bidrag för att bjuda på fika eller lättare måltid.
 • Krydda gärna mötet med VD, personalchef eller annat dragplåster som finns på arbetsplatsen.
 • Planera vem i styrelsen som leder mötet, håller i eventuell presentation och vem som dokumenterar.

Presentera styrelsens ledamöter och arbete för medlemmarna. Är ni få på mötet och inte redan känner varandra, är det trevligt med en kort presentationsrunda av mötesdeltagarna också. En bra start lägger grund för goda diskussioner.

Beskriv kort hur det ser ut på er arbetsplats och i organisationen. Finns det material på intranätet att visa/skriva ut?

Formulera en eller flera frågor till deltagarna. Ett sätt att skapa ett aktivt möte och få alla att komma till tals är att låta deltagarna diskutera två och två till att börja med. Be sedan deltagarna att lyfta sina synpunkter i helgrupp.

Förslagsvis låter ni varje par berätta max två saker de talat om. På så sätt kommer fler till tals, paren prioriterar att lyfta det de tycker är viktig och det blir mindre tjatigt. Fyll på tills alla har fått dela med sig av det de vill.

Är syftet med aktiviteten att få höra vad medlemmarna tycker, lägger ni mest av mötestiden här. Ställ gärna följdfrågor så att ni får mer information och dialog.

Knyt ihop diskussionen med att berätta hur styrelsen kommer att arbeta vidare med frågan.

 • Stäm av om det är några särskilda frågor/synpunkter ni ska ta vidare.
 • Tacka för visat intresse och hör gärna efter vad deltagarna tyckte om mötesformen.
 • Vilka andra frågeställningar skulle de vilja diskutera?
 • Ni som är förtronedvalda stannar kvar efter möte och pratar ihop er om exempelvis: Hur gick mötet? Vilken synpunkter/information lämnade medlemmarna? Hur går ni vidare? Ska något kommuniceras till medlemmarna efteråt? Vem gör vad?  

Att bjuda in till ett webbinarium

Vi sänder regelbundet webbinarier kring olika ämnesområden. Det är ett utmärkt tillfälle att bjuda in kollegor och titta tillsammans, antingen var och en för sig digitalt eller samlas och se webbinariet tillsammans. Läs mer om hur du går tillväga nedan.

1. Välj webbinarium

 • Välj ett webbinarium på Sveriges Ingenjörer Play
 • Eller anmäl dig själv till ett livesänt webinarium via vårt kalendarium. Du får då i bekräftelsen en länk till sändningen – spara den! Den ska du använda för att visa webbinariet i mötet.

2. Testa tekniken

 • Använd ert vanliga verktyg för videomöten (Teams, Zoom etc.).
 • Starta ett videomöte med en kollega.
 • Se till att du har bra WiFi uppkoppling. Dela skrivbord i mötet.
 • Glöm inte att slå på eventuell funktion för att även dataljud ska höras i videomötet.
 • Om det fungerar att visa mötet på detta sätt kommer webbinariet också fungera.
 • Om det inte fungerar kolla med er arbetsplats IT-support.

3. Boka ett digitalt videomöte på jobbet

 • Skicka ut en mötesinbjudan.
 • Tiden för mötet bör inkludera både tiden att se föreläsningen och diskussion. Om föreläsningen är 12.00-12.45 föreslår vi ex. att boka 12.00-13.00.
 • Sprid brett till kollegorna, alla är välkomna.
 • Förbered några frågor kopplade till hur ämnet påverkar er på er arbetsplats. Är du osäker, kontakta oss om du vill ha stöd.
 • Livesända webbinarier inleder testsändningen 10 min innan webbinariet startar.

1. Välj webbinarium

 • Välj ett webbinarium på Sveriges Ingenjörer Play
 • Eller anmäl dig själv till ett livesänt webinarium via vårt kalendarium. Du får då i bekräftelsen en länk till sändningen – spara den! Den ska du använda för att visa webbinariet i mötet.

2. Testa tekniken

 • Boka ett rum där ni kan visa webbinariet med bra uppkoppling.
 • Testa Wifi några dagar innan genom att visa ett av våra inspelade webbinarier i salen.
 • Om det inte fungerar kolla med er arbetsplats IT-support.

3. Boka ett möte på jobbet

 • Skicka ut en mötesinbjudan
 • Tiden för mötet bör inkludera både tiden att se föreläsningen och diskussion. Om föreläsningen är 12.00-12.45 föreslår vi ex. att boka 12.00-13.00.
 • Sprid brett till kollegorna, alla är välkomna.
 • Förbered några frågor kopplade till hur ämnet påverkar er på er arbetsplats. Är du osäker, kontakta oss om du vill ha stöd.
 • Livesända webbinarier inleder testsändningen 10 min innan webbinariet startar.

Ekonomiskt bidrag

Många arbetsgivare tillhandahåller visst bidrag till den lokala fackliga verksamheten. Du kan även ansöka om ekonomiskt bidrag från förbunden ni representerar för att bjuda på fika eller något lättare att äta. Detta förutsätter en planerad aktivitet och att du ansöker i god tid så att du får den beviljad innan aktiviteten. Ansökan hittar du längst ner på sidan.

Senast uppdaterad 2021-06-30
Till toppen