Sveriges Ingenjörer

Ditt uppdrag

Som förtroendevald ska du stödja och företräda medlemmar. Det kan exempelvis handla om lönerådgivning, förhandling vid förändringar på arbetsplatsen eller att bevaka anställningsvillkoren.

Ditt uppdrag

Bli förtroendevald

Vill du bli förtroendevald eller bilda en lokalförening på din arbetsplats? Här hittar du råd, stöd och resurser för hur du kan gå tillväga och komma igång med arbetet.

Så blir du förtroendevald

Synas och bjuda in

Rekrytera, kommunicera och ordna aktiviteter för dina medlemmar. Här finns tips, material och mallar.

Hitta material

Lön och löneprocess

Som förtroendevald har du en nyckelroll i arbetet med lön och löneprocess. Uppdraget innebär att genomföra löneprocessen och stötta medlemmarna i olika lönefrågor.

Lön och löneprocess

Lag, avtal & påverkan

Här får du råd och stöd för arbete inom frågor som arbetsbrist, mångfald och löneprocessen. Men även förtroendemannalagen, visselblåsarkanaler och exempel på rättsfall.

Hitta område

Facklig utbildning

Våra fackliga utbildningar ger dig bättre förutsättningar att företräda medlemmarna på din arbetsplats. Dessutom får du kunskaper du har nytta av i ditt yrkesliv och för personlig utveckling.

Till våra kurser

Förtroendevaldanytt

Har du missat något nyhetsbrev - Förtroendevaldanytt - som vi skickar till dig som är förtroendevald? Här samlar vi Förtroendevaldanytt så att du kan läsa dem i efterhand.

Läs Förtroendevaldanytt
Till toppen