Bli förtroendevald

Du och dina kollegor vet vad som är viktigast på just er arbetsplats. Genom att engagera dig fackligt får du möjlighet att påverka och ni som arbetstagare får ökat inflytande vid bland annat omorganisationer, löneförhandlingar och chefstillsättningar. Det behövs inga förkunskaper, bara engagemang.

Varför ska jag bli förtroendevald?

 • Insyn i vad som händer bakom kulisserna på jobbet.
 • Möjlighet att påverka arbetsgivarens beslut genom konstruktiva dialoger om verksamheten.
 • Kompetensutveckling genom kurser och erfarenheter kring förhandlingsteknik, arbetsrätt, avtalsrätt och företrädarskap.
 • Uppskattning från kollegor som tack vare ditt engagemang får både stöd och bättre förutsättningar på jobbet.

Påverka på din arbetsplats

I filmen ”Var med och påverka på din arbetsplats” får du träffa förtroendevalda som berättar om varför de har valt att engagera sig fackligt.

In the video ”Have influence in your workplace” (with English subtitles), you get to meet local representatives sharing their thoughts on why they are engaged in an assignment.

Därför är lokalt förtroendevalda viktiga

Får du inte information om vad som händer på jobbet? Sker omorganisationer, förändringar i verksamheten eller i dina anställningsförmåner plötsligt och utan förvarning?

Att ha kollektivavtal och förtroendevalda på arbetsplatsen innebär fantastiska möjligheter att skapa en bättre arbetsplats.

Med kollektivavtal har arbetsgivaren skyldighet att förhandla med facket innan de fattar beslut om större förändringar på arbetsplatsen. Syftet är att ge arbetstagarna möjlighet att påverka arbetsplatsen genom att bidra med åsikter, tankar och inspel innan arbetsgivaren fattar beslut.

Genom att ha förtroendevalda på arbetsplatsen förhandlar arbetsgivaren med representanter som vet vad som är viktigt på just er arbetsplats. Ni sitter på kunskap om verksamhet och medarbetare som arbetsgivaren enbart får del av genom dialog med er.

Exempel på frågor att driva:

 • Lön
 • Arbetsmiljö
 • Omorganisationer
 • Chefstillsättningar
 • Uppsägningar
 • Kompetensutveckling
 • Lokala avtal om arbetstid och komptid, friskvård, lunchsubventioner med mera.

Hur blir jag förtroendevald? 

För att bli förtroendevald på din arbetsplats behöver du bli vald av medlemmarna i en lokalförening eller bli utsedd av förbundet för att bli kontaktperson.

Om det redan finns en lokalförening på din arbetsplats ska du ta kontakt med dina lokala förtroendevalda. Du hittar deras kontaktuppgifter via mina sidor.

Bilda ny förening eller bli kontaktperson

Du som är intresserad av att engagera dig fackligt på din arbetsplats hittar information och stöd på Sacoförbundens sida akademikerforening.se. Materialet vänder sig framförallt till dig som arbetar inom privat sektor.

Du är också varmt välkommen att kontakta våra föreningsutvecklare via mejl, telefon eller formuläret nedan.

Arbetar du inom statlig sektor kan du vända dig direkt till Saco-S.

Lokalförening eller kontaktperson?

Den lokala fackliga verksamheten ser olika ut beroende på era förutsättningar. Det finns två sätt att driva en lokalfacklig representation, antingen genom lokalförening eller genom kontaktpersoner. Oavsett så är de lokalfackliga representanterna att betrakta som förtroendevalda.

Denna organisationsform passar bäst på större arbetsplatser med fler än 10–15 medlemmar.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och det är där medlemmarna varje år bestämmer hur föreningen ska skötas och röstar om vilka som utgör föreningens styrelse.

Styrelsen består av minst 3 personer som har rollerna som ordförande, vice ordförande och sekreterare. Utöver dessa kan fler ledamöter väljas. Styrelsen är förtroendevalda företrädare för föreningen och fördelar arbetsuppgifter jämnt mellan sig. Ordförandens huvudsakliga roll är att vara sammankallande för styrelsen. Utöver styrelseuppdrag kan man vara mötesfunktionär, valberedare, skyddsombud eller bolagsstyrelserepresentant.

Lokalföreningen benämns och utformas olika beroende av sektor.

Privat sektor

Inom privat sektor samarbetar alla Sacoförbund för att vara ännu starkare tillsammans på arbetsplatserna. Föreningarna kallas Akademikerföreningar och företräder alla anställda på arbetsplatsen som är medlemmar i något Sacoförbund.

Avtalsansvarigt förbund är kontaktförbund för föreningen och hjälper till med rådgivning, utbildning och annat stöd. 

Läs mer om Sacoförbunden på saco.se

Kommunal och regional sektor

Inom kommunal och regional sektor finns två typer av föreningar:

 • Sveriges Ingenjörers lokalavdelning
  Föreningen företräder endast medlemmar i Sveriges Ingenjörer som är anställda inom den specifika kommunen eller regionen.
 • AkademikerAlliansförening
  Föreningen företräder alla anställda på arbetsplatsen som är medlemmar i något av de AkademikerAlliansförbund som ingått lokalt avtal om gemensam AkademikerAlliansförening.

Läs mer på AkademikerAlliansens webbplats

Statlig sektor

Inom statlig sektor samarbetar alla Sacoförbund i sammanslutningen Saco-S.

En Saco-S-förening företräder alla medlemmar på arbetsplatsen som är medlemmar i något Sacoförbund. Föreningen utser ett kontaktförbund som hjälper till med rådgivning och stöd. 

Läs mer på Saco-S webbplats

På arbetsplatser med färre än 10–15 medlemmar, eller där inte minst 3 medlemmar vill ingå i styrelsen till en lokalförening, kan man utse 1 eller 2 kontaktpersoner.

En kontaktperson är förtroendevald och företräder medlemmarna i lokalfackliga frågor på samma sätt som en lokalförening. Skillnaden är att kontaktpersonen är utsedd av facket att företräda medlemmarna direkt, alltså inte via en medlemsstyrd lokalförening.

Kontakt

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig, eller kontakta oss via kontakt@akademikerforening.se eller 08-6138000.

Våra föreningsutvecklare hjälper dig som är intresserad av att bilda en ny förening eller bli kontaktperson. Du kan också få rådgivning kring stadgar, årsmöten och annat som hör till det fackliga uppdraget.

Kontakta mig

Fackligt uppdrag

Vad ska jag göra? Vad får jag göra och hur kommer jag igång? Tips och verktyg för internt fackligt arbete.

Om ditt fackliga uppdrag

Stadgar

Er lokala verksamhet har lokala föreningsstadgar och instruktioner. Se materialet vanligtvis ser ut.

Lokala stadgar & instruktioner

Den fackliga världen

Den svenska modellen, hur facket organiserar sig och de vanligast lagarna du kommer i kontakt med.

Så funkar det
Senast uppdaterad 2021-09-07
Till toppen