Sveriges Ingenjörer

Vad räknas som diskriminering?

Vad diskrimineringsförbudet inom arbetslivet innebär och exempel på sådant som kan vara diskriminering.

Läs mer om diskriminering

Ansvar för arbetsmiljö?

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och medarbetarnas erfarenheter och synpunkter ska tas tillvara och representeras av ett skyddsombud.

Läs mer om vad som gäller

Rådgivning och förhandling

Våra rådgivare är ditt expertstöd och hjälp i allt som rör ditt arbetsliv och anställning. Du kan få stöd och juridisk hjälp kring frågor som rör till exempel lön, anställningsvillkor eller upphovsrätt.

Läs mer

Arbetstid

Regler kring arbetstid, jourtid, beredskapstid, övertid och vila.

Läs mer

Sjukdom & rehabilitering

Vid sjukdom kan du få ersättning från två håll. Ersättning enligt lag gäller för alla, så kallad sjukpenning som betalas ut av försäkringskassan. 

Läs om reglerna

Behöver du svar?

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om anställning, rättigheter, anställningsavtal, semester, avtal och mycket annat.

Läs vår FAQ
Till toppen