Sveriges Ingenjörer

Löneprocessen privat sektor

Löneprocessen i det kollektivavtalade löneavtalet ger er förtroendevalda rättigheter att påverka och följa upp lönestruktur, lönekriterier och löneutfallet i lönerevisionen.

Löneprocessen privat sektor

Löneöversyn kommun och region

Arbetet med lön pågår hela året. Processen kallas löneöversyn och regleras i det centrala löneavtalet HÖK-T.

Löneöversyn kommun och region

Bättre löner för ingenjörer

Om vår lönesatsning för högre ingenjörslöner. Stöd och hjälp för dig som förtroendevald att driva lönefrågan framåt.

Mer om lönesatsningen

Mångfald och jämställdhet

Att löpande och aktivt fokusera och uppmuntra mångfald och jämställdhet är viktigt och kräver en långsiktig strategi. Så kan du arbeta med diskrimineringsfrågor på arbetsplatsen.

Vad ska göras?

Inkomstpolitik

Ingenjörernas löner ska spegla det värde de skapar till företagen.

Ingenjörerna ska värderas så högt som de förtjänar

Facklig utbildning

Våra fackliga utbildningar ger dig bättre förutsättningar att företräda medlemmarna på din arbetsplats. Dessutom får du kunskaper du har nytta av i ditt yrkesliv och personlig utveckling.

Till våra kurser

Använd lönestatistiken

Saco Lönesök är uppdaterad med 2021 års lönestatistik. Jämför din lön med andra ingenjörer i samma bransch eller yrkesroll.

Allt om lönestatistik

Medlemskontakt

Bra kontakt med medlemmar ökar engagemanget, fångar upp aktuella frågor och skapar förtroende för det fackliga arbetet.

Kontakt och kommunikation med medlemmar

Kollektivavtal

Sök kollektivavtal efter bransch. Vill du veta vilket kollektivavtal du har rekommenderar vi dig att logga in och titta på dina sidor.

Sök kollektivavtal
Till toppen