Sveriges Ingenjörer

Löneprocessen privat sektor

Löneprocessen i det kollektivavtalade löneavtalet ger er förtroendevalda rättigheter att påverka och följa upp lönestruktur, lönekriterier och löneutfallet i lönerevisionen.

Löneprocessen privat sektor

Löneprocessen statlig sektor

Arbetet med lön är en process som pågår hela året och regleras för statligt anställda i avtalet RALS-T.

Löneprocessen statlig sektor

Löneöversyn kommun och region

Arbetet med lön pågår hela året. Processen kallas löneöversyn och regleras för kommunalt och regionalt anställda i avtalet HÖK T.

Löneöversyn kommun och region

Ingenjörer ska ha bra lön

Arbetsgivarnas lönsamhet och mycket av vår välfärd finns tack vare ingenjörerna. Sverige och världen klarar sig inte utan ingenjörer.

Därför ska ingenjörer ha bra lön

Jämställda löner

Löneavtal förespråkar individuell och differentierad lön men löneskillnaderna ska vara sakligt motiverade och får inte ha något samband med kön eller någon av de andra diskrimineringsgrunderna.

Jämställda löner

Inkomstpolitik

Ingenjörernas löner ska spegla det värde de skapar till företagen.

Ingenjörerna ska värderas så högt som de förtjänar

Facklig utbildning

Våra fackliga utbildningar ger dig bättre förutsättningar att företräda medlemmarna på din arbetsplats. Dessutom får du kunskaper du har nytta av i ditt yrkesliv och för personlig utveckling.

Till våra kurser

Statistik som stöd

Använd statistik som stöd i diskussioner med arbetsgivaren för att säkerställa att lönestruktur, lönenivå och löneutveckling är i enlighet med ert löneavtal.

Statistik som stöd i arbetet med lön

Medlemskontakt

Bra kontakt med medlemmar ökar engagemanget, fångar upp aktuella frågor och skapar förtroende för det fackliga arbetet.

Kontakt och kommunikation med medlemmar

Hitta kollektivavtal

Sök kollektivavtal efter bransch. Vill du veta vilket kollektivavtal du har rekommenderar vi dig att logga in och titta på dina sidor.

Sök kollektivavtal
Till toppen