Sveriges Ingenjörer

Ingenjörer ska ha en bra lön och en god löneutveckling

Lön är en prioriterad fråga för Sveriges Ingenjörers medlemmar. Förbundet arbetar aktivt med att förstärka och förbättra förutsättningarna för ingenjörernas löner och löneutveckling. De ska premieras i lönerevisionen, men lönesamtalet är bara ett av flera tillfällen där medlemmen ska kunna förhandla sin lön.

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand: "Tillsammans med våra förtroendevalda behöver vi tillföra ny energi i arbetet med att förbättra ingenjörernas löneutveckling."

Därför ska ingenjörerna ha en bra lön

 • Ingenjörerna har en krävande högskoleutbildning.
 • Ingenjörernas måste löpande uppdatera sin kompetens för att kunna gå hand i hand med, men också driva på teknikutvecklingen.
 • Ingenjörerna har ett utvecklingsuppdrag och samhällsansvar som få andra yrkesgrupper har.
 • Ingenjörerna skapar värde och är en investering för arbetsgivaren.
 • Ingenjörernas prestation, ansvar och bidrag till verksamheten är avgörande för arbetsgivarens lönsamhet.
 • Bra löner och villkor är en konkurrensfördel för att attrahera och behålla de bästa ingenjörerna.
 • Behovet av ingenjörer ökar. Attraktiva löner är en av drivkrafterna för att utbilda sig till ingenjör.

Bättre löneutveckling för ingenjörer

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand berättar i filmen om samhällets utmaningar och omställning där utveckling av ny teknik är avgörande - att världen inte klarar sig utan ingenjörer helt enkelt. Samtidigt visar statistiken att medellönen för ingenjörer sjunker i relation till andra yrkesgrupper. Det är oroväckande både för ingenjörernas prestation och motivation i nutid och på sikt för att framtidens unga ska välja ingenjörsyrket. En bra lön och löneutveckling är en viktig drivkraft.

Vi måste öka trycket på arbetsgivaren

Arbetsgivarna måste prioritera ingenjörernas löneutveckling. De ska tillämpa och följa löneavtalets intentioner. Men de behöver också justera ingenjörernas löner vid andra tillfällen, till exempel när högre krav ställs eller större förändringar sker i en tjänst eller vid en befordran. Lönen måste justeras när förändringarna träder i kraft, inte hänskjutas till det årliga lönesamtalet. Högre krav – högre lön direkt, helt enkelt.

Som förtroendevald ska du säkerställa att löneavtalet tillämpas och efterlevs. Genom löneprocessen får du en unik möjlighet att påverka den lokala lönebildningen på din arbetsplats. Utöver löneprocessen finns det fler tillfällen för medlemmarna att påverka sin lön. Uppmuntra medlemmarna att förhandla sin lön oftare och mer målmedvetet, och inte enbart i lönesamtalet.

Medlemmarna kan påverka sin egen löneutveckling och sätta press på arbetsgivaren. Det kan de göra i lönesamtalen men också vid flera andra tillfällen, till exempel vid byte av arbetsgivare, vid förändringar i nuvarande tjänst eller befordran.

Se vilka förhandlingstillfällen som kan vara aktuella för medlemmarna.

 • Uppmana medlemmarna till att förbereda sig och att löpande skriva ner sina arbetsinsatser under året
 • Uppmuntra medlemmarna att skapa ett förhandlingsläge genom att sikta högt och förbereda ett konkret förslag på löneökning i kronor
 • Påminn medlemmarna om den lönestatistik ni sammanställer lokalt och Sveriges Ingenjörers lönestatistik
 • Svara ärligt om hur löneläget ser ut hos er så att de får ett bra underlag inför att de anger sitt löneanspråk
 • Tipsa även om SacoLönesök, där kan de jämföra sitt löneläge och löneanspråk 
 • Sveriges Ingenörer har rekommenderade ingångslöner för nyexaminerade 
Till toppen