Sveriges Ingenjörer

Din ingångslön

Ingångslönen kan bli avgörande för din framtida löneutveckling. Men vad är rimligt att begära? Här hittar du våra rekommendationer för ingångslön 2024 och tips inför din första löneförhandling.

Hur mycket ska jag begära i ingångslön 2024?

För 2024 rekommenderar Sveriges Ingenjörer att du som är civilingenjör begär minst 40 200 kr/mån och du som är högskoleingenjör begär minst 38 100 kr/mån i ingångslön. Dessutom ska du ha restids- och övertidsersättning. Tänk på att rekommendationen gäller för anställningar med kvalificerade arbetsuppgifter för ingenjörer.

Få lönestatistik och coachning

Som medlem får du tillgång till lönestatistik från 74 000 ingenjörslöner så att du landar på rätt lönenivå. Dessutom kan du få personlig rådgivning om din lön. 

Faktorer som påverkar din ingångslön

Det är flera olika faktorer som kommer att påverka vad din ingångslön blir. En viktig sådan är hur marknaden ser ut och vilken bransch du hamnar inom. Men också om arbetets innehåll och vilken kunskap just du har. När du väl börjar arbeta påverkas dina möjligheter till att få en bra löneutveckling av dina prestationer och ditt bidrag till verksamheten. Genom att göra ett bra jobb får man normalt sett en högre lön.  

Här är exempel på vad som påverkar din ingångslön:

 • Bransch, ingångslönerna ser olika ut beroende på vilken del av arbetsmarknaden du söker jobb inom.
 • Löneläget lokalt, hur löneläget på arbetsplatsen och orten ser ut där du ska arbeta.
 • Arbetets innehåll, typ av tjänst, ansvarsområde, svårighetsgrad.
 • Din specifika utbildning, erfarenhet och kompetens och efterfrågan på just den.

Frågor och svar om ingångslöner

Våra ingångslöner baserar sig på högst rimliga antaganden och uträkningar som nämns ovan. Man ska ha i minnet att en ingenjör kan tillföra stora värden till ett företag eller annan verksamhet. Ingenjörernas bidrag till effektivisering och förnyelse genom teknisk utveckling måste återspeglas i lönen. Deras lönenivåer är en bra investering för verksamheten och arbetsplatsen. En bra löneutveckling och goda villkor gör arbetsgivare attraktiva för dem som söker arbete. Arbetsgivarna kan genom att sätta högre löner lättare locka till sig rätt kompetens. Ingångslönerna för nyutexaminerade ingenjörer ska spegla deras långa och svåra utbildning och vara lika mellan könen.

Vi arbetar inte alls med lägstalöner. Alla löner är individuella och ska anpassas till arbetet som ska utföras, personens kompetens, potential och erfarenhet. Även marknadsläget för branschen eller sektorn är viktig att ta hänsyn till.  

Däremot har vi rekommenderade ingångslöner som de nyexaminerade kan använda som riktmärke för sin egen lön.

Det bästa sättet att veta det är att ta reda på så mycket som möjligt om arbetet som ska utföras, arbetsplatsens löneläge och marknadsläget för branschen och tjänsten. Vi rekommenderar att du kontaktar de förtroendevalda på arbetsplatsen (om det finns några) för att höra mer kring löneläget. Är det en statlig arbetsgivare är lönerna alltid offentliga. Förutom en lokal kontakt kan du ringa vår rådgivning för tips och råd och även själv söka information på Saco Lönesök.

Våra rekommenderade ingångslöner är inte ett facit exakt på hur det ska se ut. Lönen kan ju också bli både högre och lägre beroende på arbetsuppgifter och marknadsläget. Har du ett annat arbete på gång kan du avvakta och se vad den arbetsgivaren är villig att erbjuda för lön. Det är också viktigt att väga ihop andra anställningsvillkor också som skulle kunna kompensera den lägre lönen. Det kan ju också finnas möjlighet att förhandla till sig förmåner som kan vara viktiga för just dig. Se dock till att dessa noteras i anställningsavtalet. Och glöm inte tjänstepensionen!

En annan sak att tänka på – om lönen inte är tillräckligt hög – är om det verkligen är ett arbete som motsvarar den utbildning och kompetens som du har. Arbetsgivaren kanske söker en person med lägre kompetens för befattningen och är då kanske inte villig att betala mer trots att den får tillgång till en högre kompetens.

Det vanliga är ju att diskutera extra semesterdagar, extra avsättning till tjänstepensionen, arbetstider, möjligheter till att få resa på arbetstid till och från arbetet, reskort, möjlighet att arbeta hemifrån, optioner mm. Tänk på att det kan finnas förmånsbeskattningar och andra villkor som påverkar värdet av förmånen.

Det är viktigt att ha koll på om du har rätt till övertidsbetalning eller om den är inbakad i lönen. Vi rekommenderar starkt att nya på arbetsmarknaden inte ska förhandla bort rätten till övertidsbetalning. Samma sak gäller rätten till restid Den ska ligga utöver arbetstiden så att du kan få ersättning för den.

Om du anställs av en arbetsgivare utan kollektivavtal så måste du se till att avtala om de delar som finns i ett kollektivavtal. Det gäller ju allt från årliga lönerevisioner, pension, semester, arbetstid och försäkringar.

Första löneförhandlingen

Det viktigaste du kan göra inför din första förhandling är att ta reda på den aktuella tjänstens arbetsinnehåll, bransch, samt vilket ansvar, vilka befogenheter och vilka kvalifikationer som krävs. Med god kännedom om vilket jobb du faktiskt ska göra är det lättare att veta vilken lönenivå som speglar jobbet du ska utföra. Tänk därför på att be arbetsgivaren att beskriva tjänsten ingående, så att du kan ge ett rimligt löneanspråk.

Ta också reda på om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Om det inte finns måste du själv förhandla om anställningsförmåner som tjänstepension och försäkringar.

Kolla upp det lokala löneläget

För att kunna argumentera för rätt lön bör du ta reda på hur löneläget ser ut på arbetsplatsen ifråga. Är du medlem i Sveriges Ingenjörer kan du höra av dig till vår rådgivning för att få kontaktuppgifter till lokala representanter. Ofta står deras namn också med i jobbannonsen. Glöm inte att även kolla löneläget i branschen, på orten och för rollen i Saco Lönesök – Sveriges Ingenjörers databas med 74 000 ingenjörslöner.

Du är en efterfrågad kompetens

När du bestämmer vilken ingångslön du ska begära ska du ha i åtanke att arbetsmarknaden är i behov av fler ingenjörer och att kvalificerad teknisk kompetens ska synas på lönen. Bestäm dig för vilken lön du vill ha och sätt en gräns för vad du lägst kan acceptera.

Argumentera sakligt om varför du är värd den lön du föreslår och bygg ditt resonemang kring arbetsinnehåll, erfarenheter och marknadslöneläge. Har du inte haft ett ingenjörsjobb tidigare kan du utgå från andra erfarenheter du har: förtroendeuppdrag, sommarjobb och föreningsverksamhet. Glöm inte ditt exjobb.

Andra förmåner

Glöm inte att du också kan förhandla om andra förmåner. Men kom ihåg att göra skillnad på vad som verkligen är förmåner och vad som är förutsättningar för att du ska kunna göra ditt jobb. En mobiltelefon och en tjänstedator är exempel på det senare.

Övertids- och reseersättning

Vi rekommenderar att du inte förhandlar bort övertidsersättningen, men om du gör det ska du se till att få en extra veckas semester och mer i lön. Håll också koll på hur mycket övertid du faktiskt jobbar. Förhandla inte bort din restid (det vill säga ersättning när du reser utanför arbetstid), utan att ta reda på hur mycket resor som ingår i tjänsten.

Vänta till rätt tillfälle

Ta inte upp lönefrågan förrän du får ett konkret jobberbjudande. När lönefrågan väl kommer upp bör du dock vara den som först säger en siffra, självklart med väl förberedda argument och statistik i ryggen.

Checklista inför första löneförhandlingen

 • Finns det kollektivavtal?
 • Ta reda på allt om tjänsten, branschen och verksamheten
 • Hur ser löneläget ut?
 • Bestäm dig för vilken lön du vill ha
 • Sätt en gräns för vad du lägst kan acceptera
 • Argumentera sakligt om varför du är värd den lön du föreslår
 • Bygg ditt resonemang kring arbetsinnehåll, erfarenheter och marknadslöneläge
 • Glöm inte att du också kan förhandla om förmåner
 • Ta upp övertids- och reseersättning
 • Läs vår checklista för ditt anställningsavtal.
 • Låt en av våra ombudsmän granska ditt anställningsavtal innan du skriver på.

Förhandla din lön när du byter jobb

Det bästa sättet att höja sin lön är att byta jobb. Den genomsnittliga löneökningen för de som bytte jobb 2022 var 13 procent.

Förhandla din lön när du byter jobb

Så söker du i lönestatistiken

Tips på hur du söker i Saco Lönesök, vad statistiken innehåller och vad begreppen betyder.

Om lönestatistiken

Tips till dig som söker jobb

Med våra tips kan du öka dina chanser till ett mer pricksäkert jobbsökande.

Tips för jobbsökandet
Senast uppdaterad 2024-02-27
Till toppen