Sveriges Ingenjörer

Anställningsavtal

Här kan du läsa om vilka punkter som är med i ett anställningsavtal. Är du medlem kan du logga in för att få fördjupad information om punkterna i anställningsavtalet samt tillgång till vår checklista för anställningsavtal.

Muntligt eller skriftligt anställningsavtal?

Muntliga anställningsavtal är tillåtna på arbetsmarknaden, men vår rekommendation är att villkoren formuleras i ett skriftligt anställningsavtal. Oavsett avtalsform är arbetsgivaren enligt lag skyldig att ge skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för ditt arbete. Är du medlem kan du skicka in ditt anställningsavtal för granskning hos vår rådgivning innan du undertecknar det. 

Anställningsavtal - punkter som kan ingå

Följande punkter kan finnas med i ett anställningsavtal:

 • Parter
 • Tillträdesdag
 • Placering
 • Den anställdes befattning
 • Anställningsform
 • Uppsägningstid
 • Lön
 • Övertidsersättning
 • Semester
 • Pensionsförmåner och försäkringar
 • Övriga förmåner
 • Tjänsteresor
 • Konkurrensklausul (eng. Non-competition clause)
 • Uppfinningar och immateriella rättigheter
 • Sekretessavtal
 • Kollektivavtal
 • Kvittningsmedgivande (eng. Deductions)
 • Lagval (eng. Applicable law)
 • Vite (eng. Liquidated damages)
 • Tvistelösning
Senast uppdaterad 2023-04-20
Till toppen