Sveriges Ingenjörer

Är du varslad eller uppsagd?

Är du varslad, uppsagd eller avskedad är det viktigt att du kontaktar din lokala fackliga kontaktperson eller vår Rådgivning.

Läs mer om varsel och uppsägning

Turordningsregeln

Regeln innebär att en person med längre sammanlagd anställningstid har företräde framför den med kortare anställningstid. Men det finns undantag.

Läs mer
Person som går ut genom en dörr.

Utköpsavtal

Ett avtal om utköp är en frivillig överenskommelse om att anställningen ska upphöra. Om du får ett förslag om att bli utköpt, skriv inte på utan att känna till dina rättigheter.

Läs mer om utköpsavtal

Att bli arbetslös

Det första du behöver göra som arbetslös är att säkra din ekonomi. Följ vår checklista och nyttja dina medlemsförmåner för att ta dig vidare i karriären igen.

Läs mer om att bli arbetslös

Inkomstförsäkring

För dig som är yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer och Akademikernas a-kassa ingår en förmånlig inkomstförsäkring. Försäkringen kan ge 80 procent av en månadslön på upp till 100 000 kronor/mån brutto i 150 dagar om du blir ofrivilligt arbetslös.

Läs mer

Bli medlem i a-kassan

A-kassan ger dig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet genom att täcka inkomstbortfallet om du förlorar jobbet.

Läs mer

Egen uppsägning

Här hittar du information om vad du behöver tänka på om du vill säga upp dig själv.

Svar på de vanligaste frågorna
Till toppen