Är du varslad eller uppsagd?

Är du varslad, uppsagd eller avskedad är det viktigt att du kontaktar din lokala fackliga kontaktperson eller vår Rådgivning.

Läs mer om varsel och uppsägning

Turordningsreglen

Regeln innebär att en person med längre sammanlagd anställnings-tid har företräde framför de med kortare anställningstid. Men det finns undantag.

Läs mer

Inkomstförsäkring

För dig som är yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer och Akademikernas a-kassa ingår en förmånlig inkomstförsäkring. Försäkringen kan ge 80 procent av en månadslön på upp till 100 000 kronor/mån brutto i 150 dagar om du blir ofrivilligt arbetslös.

Läs mer

Bli medlem i a-kassan

A-kassan ger dig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet genom att täcka inkomstbortfallet om du förlorar jobbet.

Läs mer

Egen uppsägning

Här hittar du information om vad du behöver tänka på om du vill säga upp dig själv.

Läs mer

Anställningsformer

Det är viktigt att veta vilken typ av anställningsform du är anställd under: tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och provanställning.

Anställningsformer
Till toppen