Sveriges Ingenjörer

Varsel eller uppsägning från arbetsgivarens sida

Skulle din arbetsgivare behöva genomföra uppsägningar har du vissa rättigheter enligt lag. Uppsägningsprocessen ska genomföras på rätt sätt och involvera de fackliga organisationerna.  

Är du medlem bevakar dina lokala förtroendevalda dina intressen och kan ge dig information. Här hittar du dina lokala förtroendevalda. De kan svara på frågor och sköter kontakterna med förbundets kansli. Finns ingen förtroendevald på arbetsplatsen vänder du dig direkt till förbundets rådgivning. 

Blir du uppsagd utan förhandling ska du kontakta oss direkt. Att ogiltigförklara en uppsägning måste göras inom 14 dagar från den dag du fick beskedet. Fyll i vårt kontaktformulär nedan genom att trycka på "kontakta oss".

Sakliga skäl för uppsägning – arbetsbrist eller personliga skäl

För att en arbetsgivare ska kunna säga upp anställda så måste det finnas sakliga skäl. Det finns två orsaker till sakliga skäl:

  • Arbetsbrist
  • Personliga skäl - något som hänför sig till den anställde personligen (t ex misskötsamhet).

När Sveriges Ingenjörer får reda på att ett företag ska göra en neddragning och uppsägning, hör vi alltid av oss till medlemmarna som är berörda. Men om du inte vill eller kan vänta kan du kontakta oss istället. Vi påbörjar en förhandling med arbetsgivaren och håller i den kontakten, det ska inte individen själv sköta. Och skriv absolut inte under någon typ av överenskommelse eller paketlösning innan vi har varit inblandade.

Arbetsbrist

Arbetsbrist är ett juridiskt begrepp som innefattar alla situationer där en arbetsgivare väljer att säga upp personal när personliga omständigheter inte ligger till grund för uppsägningen.  

Uppsägningar på grund av arbetsbrist kan bero på att det går ekonomiskt dåligt, att företaget omorganiserar eller behöver en mindre personalstyrka. I slutänden bestämmer arbetsgivaren hur företaget ska vara organiserat. Bestämmer exempelvis en arbetsgivare att ekonomiavdelningen i framtiden ska läggas i ett annat land så uppstår arbetsbrist för de befattningarna som finns på ekonomiavdelningen.

Tips vid uppsägning på grund av arbetsbrist

  • Lägg inte för stor vikt vid rykten. Innan du har fått något bekräftat bör du sitta lugnt i båten och avvakta ytterligare information.
  • Är du orolig? Kontakta de förtroendevalda på arbetsplatsen. Om någonting är på gång har de förmodligen kännedom om det.
  • Se till att ditt CV är uppdaterat. Om du har varit länge på en arbetsplats är det vanligt att uppgifter om till exempel vidareutbildningar eller andra meriter inte finns med.
  • Får du en enskild överenskommelse att skriva på? Se till att det är skäligt. Ska du jobba under uppsägningstiden? Får du ta andra anställningar? Alla sådana detaljer är viktiga att ha koll på, och experterna på Sveriges Ingenjörer kan hjälpa dig med det. Observera att din anställning upphör på grund av arbetsbrist måste framgå i avtalet, annars kan det leda till strul med a-kassan och din inkomstförsäkring.
  • Du kan tacka nej. Att teckna en enskild överenskommelse om att du ska sluta är frivilligt, vilket är viktigt att komma ihåg.
  • Hör alltid av dig till dina fackliga ombud om du har frågor.

Är det ”sist in, först ut” som gäller vid arbetsbrist?

Frida Elfving, ombudsman på Sveriges Ingenjörer, förklarar turordningsreglerna och deras förutsättningar. Hur stor betydelse har kompetens vid arbetsbrist, och vad ska du göra om det går rykten om arbetsbrist? Vad gäller vid uppsägningar på grund av arbetsbrist?

Regler som aktualiseras i en arbetsbristförhandling

Uppsagd eller avskedad på grund av personliga skäl

Arbetsgivaren kan säga upp en anställd på grund av skäl som hänför sig till den anställde personligen, t ex, misskötsamhet, inkompetens eller samarbetssvårigheter. Vid avsked har den anställde grovt åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren, t ex bedrivit konkurrerande verksamhet, begått stöld eller varit våldsam.

Blir du avskedad får du lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner.

Om du blir uppsagd på grund av personliga skäl behåller du lön och anställningsvillkor under hela uppsägningstiden, men du måste vara beredd att jobba under uppsägningstiden.

En anställning upphör vid uppsägningstidens slut, även om uppsägningen är tvistig, det vill säga att parterna är oense.

Innan arbetsgivaren säger upp en anställd på grund av personliga skäl eller avskedar ska arbetsgivaren varsla den fackliga organisationen och underrätta den anställde. Det är viktigt att du som eventuellt drabbad medlem tar kontakt med förbundet så snart du får en sådan underrättelse, eller om du befarar att en din anställning är i fara.

Senast uppdaterad 2023-06-09
Till toppen