Sveriges Ingenjörer

Egen uppsägning

Om du själv vill säga upp din anställning hos din arbetsgivare finns det saker att tänka på. Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna som till exempel vilken uppsägningstid som gäller.

Om du själv vill säga upp din anställning hos din arbetsgivarare finns det saker att tänka på. Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om uppsägningstid och villkor vid egen uppsägning.

Om du vill säga upp dig själv bör du vara medveten om att de trygghetssystem som finns syftar till att skydda mot ofrivillig arbetslöshet och alltså inte är tänkta för arbetslöshet pga egen uppsägning.

Huvudregeln är därför att du blir avstängd från A-kassan i 45 dagar vid egen uppsägning. Du får därutöver tvådagars karens. Du kan överhuvudtaget inte få förbundets inkomstförsäkring i dessa situationer. Vi rekommenderar därför att man säger upp sig endast när man har ny sysselsättning eller inkomst tryggad från annat håll.

Om du och din arbetsgivare har kommit överens om att du ska sluta din anställning, och det har skett på din arbetsgivares initiativ, så kan detta under vissa förutsättningar ses som att du har blivit uppsagd av din arbetsgivare och du blir inte avstängd och kan få förbundets inkomstförsäkring. Kontakta alltid förbundet innan du skriver på en sådan överenskommelse.

Om du bestämt dig för att säga upp dig behöver du ta reda på vilken uppsägningstid du har. Denna anges ofta i ditt anställningsavtal. Vanligtvis beror uppsägningstiden på hur länge du arbetat hos arbetsgivaren och uppgår många gånger till mellan 1 och 3 månader. I vissa fall är uppsägningstiden även längre vilket i så fall ska framgå av ditt anställningsavtal. Du kan självfallet försöka komma överens om en annan uppsägningstid med din arbetsgivare.

Om uppsägningstid inte anges i anställningsavtalet gäller uppsägningstid enligt det kollektivavtal som gäller hos arbetsgivaren. Har du ingen bestämmelse i ditt anställningsavtal och du heller inte täcks av kollektivavtal så gäller enligt lagen om anställningsskydd, LAS, en uppsägningstid om 1 månad.

Sveriges Ingenjörer rekommenderar att du först talar med din arbetsgivare och meddelar att du tänker säga upp dig och sedan följer upp med att säga upp dig skriftligen eller via mejl.

I uppsägningen bör du ange från vilket datum uppsägningen gäller. Om du inte gör det räknas uppsägningen från det datum då arbetsgivaren får uppsägningen.

Det är alltid bra att kunna bevisa att arbetsgivaren tagit emot uppsägning. Det är därför bra att du får en bekräftelse från din arbetsgivare per mejl eller på en skriftlig uppsägningshandling.

Uppsägningstiden löper från ett datum ena månaden till samma datum månaden/månaderna efter.

Anta att du har en uppsägningstid om en månad och du säger upp dig den 26 januari. Anställningen löper då ut efter arbetsdagens slut den 26 februari.

Skulle du sagt upp dig den 31 januari så finns ju inte motsvarande datum i februari. Anställningen löper i så fall ut efter arbetsdagens slut den 28 februari, eller vid skottår den 29 februari.

Sveriges Ingenjörer rekommenderar att du säger upp dig precis så att uppsägningstiden löper ut det datum då du vill lämna din anställning.

Villkoren under din uppsägningstid ska inte förändras och du har alltså rätt till ordinarie lön och förmåner. Notera särskilt att du är bunden av lojalitetsplikt och alltså inte får försöka rekrytera anställda eller kunder till ev. ny arbetsgivare. Du har dock inte någon rätt att få utföra arbetsuppgifter under din uppsägningstid.

Svaret på den frågan är nej. Har du sagt upp dig så gäller detta. Självfallet kan du komma överens med din arbetsgivare om att ta tillbaka uppsägningen men det är inget som en arbetsgivare måste godta.

Har uppsägningen skett i ett upprört läge, och arbetsgivaren insåg det kan det i vissa situationer vara möjligt att återta en uppsägning. Kontakta i sådana fall Sveriges Ingenjörer omedelbart.

Senast uppdaterad 2023-07-13
Till toppen