Sveriges Ingenjörer

Egen uppsägning

Här hittar du information om vad du behöver tänka på om du vill säga upp dig själv.

Om du själv vill säga upp din anställning hos din arbetsgivarare finns det saker att tänka på. Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna.

Om du vill säga upp dig själv bör du vara medveten om att de trygghetssystem som finns i huvudsak syftar till att skydda mot ofrivillig arbetslöshet och alltså inte är tänkta för arbetslöshet pga egen uppsägning. Som exempel är att Akademikernas a-kassa tillämpar vid egen uppsägning en avstängningsperiod om 45 dagar innan ersättning börjar löpa efter 2 dagars karens. Sveriges Ingenjörers inkomstförsäkring gäller överhuvudtaget inte vid egen uppsägning. Vi rekommenderar därför att man säger upp sig endast när man har ny sysselsättning eller inkomst tryggad från annat håll.

Om du bestämt dig för att säga upp dig behöver du ta reda på vilken uppsägningstid du har. Denna anges ofta i ditt anställningsavtal, men du behöver också kontrollera om du täcks av ett kollektivavtal och i så fall vilken uppsägningstid som står i detta. Vanligtvis beror uppsägningstiden på hur länge du arbetat hos arbetsgivaren och uppgår många gånger till mellan 1 och 3 månader. I vissa fall är uppsägningstiden även längre vilket i så fall ska framgå av ditt anställningsavtal. Har du ingen bestämmelse i ditt anställningsavtal och du heller inte täcks av kollektivavtal så gäller enligt Lagen om Anställningsskydd (LAS) en uppsägningstid om 1 månad.

Du kan självfallet försöka komma överens om annat datum med dina arbetsgivare.

Sveriges Ingenjörer rekommenderar att du först talar med din arbetsgivare och meddelar din uppsägning och sedan följer upp med att säga upp dig skriftligen eller via mejl. Det är alltid bra att kunna bevisa att arbetsgivaren tagit emot uppsägning. I uppsägningen bör du därför även ange från vilket datum uppsägningen gäller.

Uppsägningstiden löper från ett datum ena månaden till samma datum månaden/månaderna efter. Anta att du har en uppsägningstid om en månad och du säger upp dig från den 26 januari. Anställningen löper ut efter arbetsdagens slut den 26 februari. Skulle du sagt upp dig den 31 januari så finns ju inte motsvarande datum i februari. Anställningen löper ut efter arbetsdagens slut den 28 februari, eller vid skottår den 29 februari. Sveriges Ingenjörer rekommenderar att du säger upp dig precis så att uppsägningstiden löper ut till det datum då du vill lämna din anställning.

Villkoren under din uppsägningstid ska inte förändras och du har alltså rätt till ordinarie arbetsuppgifter lön och förmåner. Notera särskilt att du är bunden av lojalitetsplikt och alltså inte får försöka rekrytera anställda eller kunder till ev. ny arbetsgivare.

Svaret på den frågan är nej. Har du sagt upp dig så gäller detta. Självfallet kan du komma överens med din arbetsgivare om att ta tillbaka uppsägningen men det är inget som en arbetsgivare måste godta. Har uppsägningen blivit framprovocerad kan den i vissa fall återtas. Kontakta i sådana fall förbundet omedelbart.

Senast uppdaterad 2022-03-02
Till toppen