Sveriges Ingenjörer

Turordningsregeln – "Sist in, först ut"

Regeln innebär att en person med längre sammanlagd anställnings-tid har företräde framför de med kortare anställningstid. Men det finns undantag.

Krav på tillräckliga kvalifikationer

Naturligtvis ska en person med lång anställningstid omplaceras om detta är möjligt. Men beroende på hur omorganisationen ser ut kan en anställds kompetens inte längre efterfrågas av arbetsgivaren. Grundregeln är att en anställd erbjuds fortsatt anställning endast om han eller hon har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.

På många företag innebär detta att listan på de personer som slutligen blir uppsagda avviker från en ren sist in – först ut-lista. En person som har varit anställd länge kan tvingas lämna företräde åt en kollega med kortare anställningstid men med mer passande kvalifikationer.

Föräldralediga, studielediga, sjukskrivna etcetera är med i turordningen på samma villkor som övriga. Visstidsanställda (inklusive provanställda, projektanställda, vikarier) omfattas inte av turordning vid arbetsbrist.

Avtalsturlista

Företaget och facket kan också komma överens om en så kallad avtalsturlista. Då frångår man reglerna om sist in – först ut till förmån för en annan lösning. Överenskommelse om avtalsturlista är dock relativt ovanlig och kan i vilket fall inte göras om företaget saknar kollektivavtal.

Två exempel på hur det kan fungera

Exempel 1

Bosse är civilekonom och har i 30 år arbetat på en marknadsavdelning. Han är med i den lokala akademikerklubben.

Företaget ska omorganisera och marknadsavdelningen ska bort. Det uppstår arbetsbrist på samtliga befattningar på avdelningen. Kvar i företaget blir endast produktion och FoU. Dessa befattningar hålls av civil- och högskoleingenjörer.

Trots att Bosse arbetat längst i företaget får han gå. Han har inte tillräckliga kvalifikationer för de tjänster som finns kvar.

Exempel 2

Lisen är civilekonom och har i 3 månader arbetat på en marknadsavdelning på ett mindre tjänsteföretag. Hon är med i den lokala akademikerklubben. Företaget beslutar att göra en omorganisation och säga upp ett antal anställda.

Eftersom Lisens kompetens är unik på företaget får hon behålla sin tjänst, trots att hon har kortast anställningstid.

Senast uppdaterad 2022-03-02
Till toppen