Sveriges Ingenjörer

Bilförmån – tjänstebil eller förmånsbil

Om du erbjuds en bilförmån på jobbet finns det flera viktiga aspekter att ha i åtanke. Här får du veta mer.

En bilförmån kan erbjudas av arbetsgivaren bland annat som förmånsbil, leasingbil eller ersättning för nyttjande av privat bil i tjänst.  

När du som anställd nyttjar en tjänstebil/förmånsbil i tjänst är det din arbetsgivare som ansvarar för din arbetsmiljö och försäkringar. Arbetsgivaren ska, i samråd med dig, se till så att ergonomi, säkerhet och andra arbetsmiljörelaterade aspekter sköts.

Om du däremot förväntas använda din privata bil i tjänsten så behöver du och arbetsgivaren reglera det finstilta kring kostnader, ansvar och försäkringar under arbetstid tydligt i ett avtal.  

Oavsett upplägg är det viktigt att du tar del av de bestämmelser som finns på din arbetsplats gällande nyttjande av tjänstebil/förmånsbil/privat bil i tjänst. 

Tjänstebil

En bil som endast används i tjänst och inte privat är en så kallad tjänstebil. En regelrätt tjänstebil förmånsbeskattas inte i normalfallet. 

Förmånsbil

En tjänstebil som nyttjas privat i större omfattning än vad som enligt Skatteverket definieras som “ringa omfattning” ska betraktas som en bilförmån och blir föremål för förmånsbeskattning. En tjänstebil som nyttjas privat kallas för förmånsbil och schablonbeskattas utifrån förmånsvärdet. Om arbetsgivaren bekostar drivmedel vid privat bruk så blir du förmånsbeskattad även för drivmedlet. 

Besök Skatteverkets hemsida för en närmare beskrivning. 

Drivmedel för förmånsbil

Ta reda på hur drivmedel bekostas och av vilken part, dig eller arbetsgivaren, samt under vilka förutsättningar.

Drivmedel enligt körlogg

Körlogg gällande drivmedel i tjänst respektive privat: du behöver kunna styrka körda mil i tjänsten, annars förmånsbeskattas du för hela drivmedelskostnaden inklusive ”tjänstemil”. 

Drivmedel som utlägg

Reseräkning för egna utlägg för mil körda i tjänsten. 

Elbil som förmånsbil

Antalet elbilar som förmånsbil ha ökat de senaste åren. Medlemstidningen Ingenjören har skrivit en artikel om några saker att tänka på:

Elbil som förmånsbil – det här ska du tänka på 

Bilförmån – skatt

På Skatteverkets hemsida hittar du samlad information som är viktig för dig att känna till.

Bilförmån – pension

Om du erbjuds en bilförmån i form av löneväxling, det vill säga ett avdrag på din bruttomånadslön, så kan detta påverka din pension negativt. Exakt hur mycket det påverkar beror på din inkomstnivå och vilken tjänstepensionslösning du har. 

Punkter som bör framgå i avtal om förmånsbil

  • Parter: arbetsgivaren respektive arbetstagaren
  • Bilens förmånsvärde specificerat
  • Rätten att använda tjänstebilen privat (det vill säga förmånsbil), vem som får köra bilen samt andra begränsningar i användning bör anges och beskrivas tydligt
  • Vilken part (arbetsgivare eller arbetstagare) som bekostar drivmedel, och under vilka förutsättningar  
  • Står arbetsgivaren för vissa eller samtliga övriga kostnader för nyttjande av förmånsbilen i tjänst och kanske även privat? Exempelvis bör milersättning, drift, service, väg-/bro-/tullavgifter, parkering, leasingkostnader och så vidare specificeras i avtalet
  • Vad gäller under längre ledighet/frånvaro (till exempel föräldraledighet, sjukskrivning eller arbetsbefrielse) – behålla bilen eller lämna tillbaka under frånvaro? Vem bekostar förmånen under denna period; arbetsgivaren eller du själv?  
  • Vilka försäkringar som gäller samt vem som bär självrisk vid olika händelser, vid till exempel olyckor, bör regleras noga.  
  • Om förmånsbilen har ägts av tidigare ägare så kan det vara bra att det framgår att ny ägare blir friskriven från tidigare slitage, till exempel efter en så kallad slutbesiktning.
  • Reglera i avtalet om och hur förmånen kan sägas upp av parterna samt ekonomiska mellanhavanden för till exempel slitagekostnader vid återlämning av bil, kompensation i stället för bilförmån med mera. 
Till toppen