Sveriges Ingenjörer

Anställning utan kollektivavtal

Det förekommer flera olika pensionslösningar inom privat sektor på företag som inte har kollektivavtal. Din totala ålderspension kommer förmodligen bestå av flera olika tjänstepensioner när du väl går i pension om du bytt arbete några gånger. Det gäller att se till att alltid omfattas av tjänstepension och se till att intjänandet är så högt som möjligt.

Tjänstepensionen genom den kollektivavtalade ITP-planen och liknande har stor betydelse framförallt för lönedelen över 7,5 inkomstbasbelopp. Över de lönedelarna tjänar man inte in någon allmän pension.

Andra lösningar för tjänstepension

Förr var det svårt att veta vad man skulle kräva i pensionsavsättning på de företag som inte hade kollektivavtal. Idag finns ITP 1 som ett riktmärke i jämförelsen. Med ITP 1 får den anställde en viss procent av sin lön avsatt till sin pension. Procentsatserna är 4,5 procent på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelarna däröver.

Gör en kalkyl

Om du erbjuds en pensionslösning ska du be försäkringsförmedlaren/-bolaget om en kalkyl som visar vad förslaget ger i pension jämfört med ITP-planen.

Tänk på att i ITP 1 står arbetsgivaren för en ålderspensionspremie som är 4,5 respektive 30 procent, men utöver det betalar de också för andra försäkringar.  

Utöver ålderspensionen betalar företag med kollektivavtalad ITP också för:

  • Sjukpension
  • Premiebefrielseförsäkring (som täcker upp ålderspensionspremier om du blir långvarigt sjuk)
  • TGL (tjänstegrupplivförsäkring)
  • TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada)

Många gånger kan den procent företag utan kollektivavtal erbjuder vara högre än de ovanstående procenten, men då får man oftast själv stå för de övriga försäkringarna, vilket kan innebära att avsättningen till ålderspensionen blir lägre och lägre ju äldre man blir.

Om du blir ombedd att flytta din tjänstepension

Det kan hända att du blir ombedd eller får rådet att flytta din tjänstepension till ett nytt försäkringsbolag eller bank, till exempel för att få rabatt på bolåneräntan när du ansöker om bolån. i ett sådant fall bör du kontrollera vad detta innebär, bland annat utifrån vilka avgifter som tas ut, hur länge tror de att du ska leva, det vill säga livslängdsantagande, och hur det garanterade beloppet påverkas om du har en traditionell försäkring.

Basbelopp 2023

Inkomstbasbelopp (ibb) 

1 = 74 300 kr i årsinkomst
7.5 = 557 250 kr i årsinkomst
8.07 = 599 601 kr i årsinkomst
10 = 743 000 kr i årsinkomst
20 = 1 486 000 kr i årsinkomst
30 = 2 229 000 kr i årsinkomst

Prisbasbelopp (pbb)

1 = 52 500 kr
2 = 103 000 kr
3 = 155 500 kr
4 = 208 000 kr
7.5 = 393 750 kr
10 = 525 000

Senast uppdaterad 2023-07-05
Till toppen