Sveriges Ingenjörer

Förhandla din lön i ditt lönesamtal

Har din arbetsgivare kollektivavtal har du rätt till ett årligt lönesamtal. I annat fall kan möjligheten till lönesamtal finnas reglerat i ditt anställningsavtal. 

Bättre löneutveckling för ingenjörer

Det är stor efterfrågan på ingenjörskompetens inte minst på grund av den stora omställningen till ett hållbart samhälle och de nya industrietableringarna i Sverige.

Vad påverkar min löneutveckling?

  • Att vara bra på sitt jobb och att chefen känner till vad du gör
  • Löneavtalet, om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen
  • Arbetsgivarens ekonomiska förutsättningar och villkor för lönesättning
  • Marknadslöneläget och konkurrensen om att kunna behålla och rekrytera ingenjörer
  • Att du förbereder dig inför lönesamtalet och argumenterar för önskad löneökning

Inför lönesamtalet ska du förbereda dig så att du kan vara konkret och ha goda argument. Du påverkar genom din arbetsinsats under året och bemöter arbetsgivarens bedömning av din prestation och måluppfyllnad enligt lönekriterierna som finns på arbetsplatsen.

Några grundläggande principer i löneavtalen är:

  • Lönebildningen sker lokalt på arbetsplatsen
  • Lönesättningen sker mellan chef och medarbetare
  • Lönen ska vara differentierad och individuell
  • Diskriminerande eller osakliga löneskillnader ska inte förekomma
  • Du ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad du kan göra för att höja din lön

Hitta ditt kollektivavtal här

Vem ansvarar för min löneutveckling?

Olika roller har olika ansvar i lönerevisionen:

Tänk på det här inför lönesamtalet med din chef

Vad utgår din chef ifrån och vad behöver du själv förbereda inför lönesamtalet?

Skapa ett bra förhandlingsläge – förbered dig

Lyckas med ditt lönesamtal

Handen på hjärtat inför lönesamtalet: Gör du ett bra jobb? Vet din chef om det? Har du förberett dig?

Efter lönesamtalet – utvärdera och tänk framåt

Vi har samlat ihop tips om vad du kan göra efter lönesamtalet för att utvädera och planera för en god löneutveckling. Tips efter lönesamtalet.

Vill du få mer råd och stöd?

I ditt medlemskap ingår följande förmåner inför att du ska löneförhandla:

Till toppen