Sveriges Ingenjörer
Lön

Förhandla din lön när du byter jobb

Det bästa sättet att höja sin lön är att byta jobb. Den genomsnittliga löneökningen för de som bytte jobb 2022 var 13 procent. Den som inte bytte jobb fick i genomsnitt 5 procent i löneökning.

Arbetsmarknaden för ingenjörer är god. Det är en stark efterfrågan på ingenjörer. När du byter jobb är förhandlingsläget bra och förutsättningar finns för att höja lönen. Med ökade möjligheter till hem- och distansarbete och rekordlåg arbetslöshet för ingenjörer har du ett bra utgångsläge för att både byta jobb och kunna förhandla en bra lön.

Byt jobb, utveckla dig själv och få upp din lön

Det finns så många skäl till att byta jobb. Oavsett vilka dina skäl är så vet vi att du kommer att få högre lön. Att byta jobb är nämligen ett av de bästa sätten att höja sin lön.

Bra förhandlingsläge när du byter jobb

Vid ett jobbyte har du bra förutsättningar för att kunna få en ännu bättre lön. Det är viktigt att du förbereder dig så att ditt löneanspråk är marknadsmässigt.

Arbetsgivarens förslag på lön kommer utgå från löneläget på arbetsplatsen och sättas i relation till hur eftertraktad kompetens och erfarenhet du har. Innan du tackar ja till ny lön använd Saco Lönesök, som innehåller 74 000 ingenjörslöner, för att bedöma om arbetsgivarens förslag är marknadsmässigt. Skapa förhandlingsutrymme med ditt löneanspråk. Även 90 percentilen i lönestatistiken kanske är en rimlig marknadslön för just dig. Här hittar du vår lönestatistik.

Finns det förtroendevalda på arbetsplatsen, de kan finnas omnämnda i jobbannonsen, kontakta dem för att få veta mer om lönenivån. 

Statistik löneökning vid jobbyte 2023

Sveriges Ingenjörers lönestatistik 2023 visar att de som bytte jobb inom den privata sektorn, till en annan arbetsgivare, fick en genomsnittlig löneökning på 13 procent. De som bytte arbete inom samma företag hade en genomsnittlig löneökning på 11 procent. Det kan jämföras med en genomsnittlig löneökning på 5 procent för de som inte bytte jobb. Inom den offentliga sektorn var löneökningarna lägre men även här är löneökningen betydligt högre för de som bytt jobb.

Vad ska du begära i lön när du söker nytt jobb?

Här får du tips och råd om vad du ska du begära för lön när du söker nytt jobb.

Skapa ett bra förhandlingsläge – förbered dig

Senast uppdaterad 2023-10-02
Till toppen