Sveriges Ingenjörer

Förhandla din lön vid förändringar i din tjänst

Våra tjänster förändras och utvecklas. Ibland sker stora förändringar, som en befordran. Ibland mer gradvisa inom befintlig tjänst. Det här innebär möjligheter för dig att förhandla och få en högre lön.

Har du blivit befordrad, eller har din tjänst förändrats mycket? Då kan det finnas möjlighet att förhandla om en högre lön.

Dags att förhandla din lön

Vid större förändringar i dina arbetsuppgifter eller befordran bör du ta tillfället i akt och förhandla din lön.

Vid större förändringar i din tjänst

Dina arbetsuppgifter och din kompetensnivå är inte statiska, de utvecklas för att vara relevanta och i linje med verksamhetens inriktning och mål. För dig som medarbetare innebär det att ansvarsområden förändras, högre krav ställs och mer komplexa arbetsuppgifter behöver utföras.

Ibland kommer förändringar smygande litet i taget och efter ett tag kanske innehållet i din tjänst har utvecklats så mycket att även lönen borde höjas. Du kanske har fått ett ännu större ansvar i din specialisttjänst eller ökad förväntan på särskild kompetens? Ta upp frågan om att du vill löneförhandla i samband med att ditt arbetsinnehåll förändras. Vänta inte till det årliga lönesamtalet.

Befordran till en ny tjänst

Blir du befordrad och får en ny tjänst ska ett nytt anställningsavtal upprättas. Det här är ett bra tillfälle för dig att förhandla ny lön innan du skriver på anställningsavtalet. Ha koll på i vilket års löneläge din nya lön sätts, det påverkar vilket års lönerevision du omfattas av.

Om du har förtroendevalda, prata med föreningen om hur lönenivåerna ser ut på er arbetsplats, de känner till de lokala förutsättningarna och villkoren.

I Saco lönesök, vår databas med 74 000 ingenjörslöner, kan du se hur du ligger till jämfört med andra i samma yrkesgrupp. Skapa förhandlingsutrymme och höj ditt löneanspråk. Även 90 percentilen i lönestatistiken kanske är en rimlig marknadslön för just dig. Ta hjälp av lönestatistiken

Statistik löneökning vid jobbyte 2022

Sveriges Ingenjörers lönestatistik 2022 visar att de som bytte jobb inom den privata sektorn, till en annan arbetsgivare, fick en genomsnittlig löneökning på 13 procent. De som bytte arbete inom samma företag hade en genomsnittlig löneökning på 11 procent. Det kan jämföras med en genomsnittlig löneökning på 5 procent för de som inte bytte jobb. Inom den offentliga sektorn var löneökningarna lägre men även här är löneökningen betydligt högre för de som bytt jobb.

Skapa ett bra förhandlingsläge – förbered dig

Två personer vid ett bord.

Mer ansvar eller helt ny roll?

Jennifer Nilson Fridell, ombudsman på Sveriges Ingenjörer, förklarar i medlemstidningen Ingenjören när din lön ska justeras och inte bara revideras. Vet du vad som är skillnaden?

Till medlemstidningen Ingenjören
Senast uppdaterad 2023-10-09
Till toppen