Sveriges Ingenjörer

Lönestruktur

Här kan du få hjälp med att analysera lönestrukturen för era medlemmar hos din arbetsgivare. Uppfylls skrivningarna om lönestruktur i löneavtalet för medlemsgruppen?

Analysera lönestrukturen

Relativt löneläge

Här finns rankinglistor och information om relativa lönelägen. Hur förhåller sig medlemmarnas löner hos arbetsgivaren jämfört med hela arbetsmarknadssektorn.

Relativt löneläge - rankinglistan

Ökningstal

Här finns medellöneökning och individuella ökningstal för en tioårsperiod. Hur ser ökningstalen ut för avtalsområdet jämfört med andra avtal och sektorer?

Ökningstal per avtalsområde

Bakgrundsfaktorer

Se vilka bakgrundsfaktorer som påverkat utfallet för din sektor, bransch eller avtalsområde. Vilka faktorer påverkar lönenivåerna på ert avtal?

Bakgrundsfaktorer per avtalsområde och sektor

Jobbyte ökar lönen

Se statistik över löneökningen för de som bytt arbetsgivare. Hur skiljer sig löneökningen mot dem som har stannat kvar på sitt nuvarande arbete?

Löneökningar för de som bytt jobb

Revisionsutfall

Rapportera utfallet av lönerevisionen till oss. Vi redovisar revisionsutfall löpande under året.

Läs och rapportera resultat
Till toppen