Sveriges Ingenjörer

Löneprocessen statlig sektor

Löneprocessen i det kollektivavtalade löneavtalet ger er förtroendevalda rättigheter att påverka och följa upp lönestruktur, lönekriterier och löneutfallet i lönerevisionen. Arbetet med lön är en process som pågår hela året och regleras för statligt anställda i RALS-T avtalet. 

Ett sätt att definiera mer långsiktiga aspekter är att försöka identifiera vilka framtida utmaningar som verksamheten står inför och vad dessa utmaningar betyder lönepolitiskt. Att verksamheten har en plan och resurser till medarbetarnas kompetensutveckling är en grundförutsättning för att uppnå verksamhetens mål och att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Nedanstående punkter kan utgöra grunden för ett långsiktigt arbete:

  • Vilka förändringar och/eller utmaningar står verksamheten inför, på kort och lång sikt?
  • På vilket sätt påverkar dessa förändringar/utmaningar myndighetens kompetensförsörjning?
  • Konkurrerar vi med övriga arbetsmarknaden om kompetens? Om så, hur agerar vi?
  • Vilken personalrörlighet har vi och varför? Finns det en lönepolitisk koppling till rörligheten, t.ex. lön och/eller löneutveckling? Använd gärna det partsgemensamma stödmaterialet på Partrådets hemsida.

Löneprocessens steg

Löneavtalet är ditt bästa stöd under löneprocessen. Avtalet, som löper tillsvidare, är ett processavtal där medlemmens uppnådda resultat och löneutveckling knyts samman i ett positivt samband: lön – motivation – resultat. Avtalet bygger på individuell och differentierad lön, där lönen sätts utifrån sakliga grunder.

En väl fungerande löneprocess knyter på ett naturligt sätt an till arbetsgivarens verksamhetsplanering och uppföljning av mål, resultat och ekonomi. Om ni följer alla stegen har ni goda förutsättningar att kunna tillämpa löneavtalen, genomföra och förbättra löneprocessen. Ni är likvärdiga parter med arbetsgivaren och tillsammans äger ni löneprocessen.

Det är främst processfrågor, det vill säga tillämpning av löneavtalet, som kan eskaleras. Notera att det är avtalsansvarig ombudsman som bedömer och beslutar, i varje enskilt fall, om central förhandling eller lönekonsultation ska begäras.

Vår rekommendation är att ni hör av er i god tid till oss om ni anser att löneprocessen inte tillämpas enligt löneavtalet.

Gör så här om ni inte kan komma överens

Så blir du en bättre löneförhandlare

Grundkurs på webben

Lär dig om din fackliga roll, lön, MBL, varför man ska vara med i facket och mycket mer. Du får grundläggande kunskap för att komma i gång i uppdraget och går kursen när det passar dig.

Logga in till webbkurs

Sveriges Ingenjörer Play

Titta och lyssna när det passar dig. Via vår playsida kan du lyssna på Ingenjörspodden och se våra inspelade webbinarier när du vill. Fler kommande webbinarier hittar du i vårt kalendarium.

Logga in till Sveriges Ingenjörer Play

Våra kurser

Här hittar du information om innehåll och upplägg för vår fackliga utbildning.

Våra kurser
Till toppen