Sveriges Ingenjörer

Löneöversyn kommun och region

Löneprocessen i det kollektivavtalade löneavtalet ger er förtroendevalda rättigheter att påverka och följa upp lönestruktur, lönekriterier och löneutfallet i lönerevisionen. Arbetet med lön är en process som pågår hela året och regleras för kommunalt och regionalt anställda i avtalet HÖK T tecknat med AkademikerAlliansen för de 16 ingående förbunden där Sveriges Ingenjörer utgör ett av de förbunden.

Ett sätt att definiera mer långsiktiga aspekter är att försöka identifiera vilka framtida utmaningar som verksamheten står inför och vad dessa utmaningar betyder lönepolitiskt. Att verksamheten har en plan och resurser till medarbetarnas kompetensutveckling är en grundförutsättning för att uppnå verksamhetens mål och vara en attraktiv arbetsgivare.

Nedanstående punkter kan utgöra grunden för ett långsiktigt arbete:

• Vilka förändringar eller utmaningar står verksamheten inför, på kort och lång sikt?

• På vilket sätt påverkar dessa förändringar eller utmaningar arbetsgivarens kompetensförsörjning på kort och lång sikt?

• Konkurrerar vi med övriga arbetsmarknaden om kompetens? 

• Vilken personalrörlighet har vi och varför? Finns det en lönepolitisk koppling till rörligheten, t.ex. lön eller löneutveckling?

Löneprocessens steg

Löneavtalet HÖK T med dess vägledande bilaga 5 är ditt bästa stöd under löneprocessen. Avtalet, som löper tillsvidare, är ett processavtal där medlemmens uppnådda resultat och löneutveckling knyts samman i ett positivt samband: lön – motivation – resultat. Avtalet bygger på individuell och differentierad lön, där lönen sätts utifrån sakliga grunder.

En väl fungerande löneprocess knyter på ett naturligt sätt an till arbetsgivarens verksamhetsplanering och uppföljning av mål, resultat och ekonomi. Om ni följer alla stegen har ni goda förutsättningar att kunna tillämpa löneavtalen, genomföra och förbättra löneprocessen. Ni är likvärdiga parter med arbetsgivaren och tillsammans äger ni löneprocessen.

Se löneavtalet HÖK T.

Om löneprocessen inte fungerar

Löneavtalet är inte ensidigt utan ägs av båda parter och det är viktigt att arbetsgivaren inte har ensamrätt på tolkning och tillämpning av avtalet. Om ni från fackligt håll är missnöjda med löneprocessen är första steget alltid att påtala för arbetsgivaren hur ni anser att processen borde gå till och försöka lösa det lokalt. Om det inte går att komma överens innehåller löneavtalet HÖK T en förhandlingsordning som beskriver vilka åtgärder som kan vidtas.

Det är främst processfrågor, det vill säga tillämpning av löneavtalet, som kan eskaleras. Notera att det är avtalsansvarig ombudsman som bedömer och beslutar, i varje enskilt fall, om central förhandling ska begäras.

Vår rekommendation är att ni hör av er i god tid till oss om ni anser att löneprocessen inte tillämpas enligt löneavtalet.

Gör så här om ni inte kan komma överens

Så blir du en bättre löneförhandlare

  • Gå vår fackliga grundkurs på webben.
  • Ta del av webbinarier om lön på Sveriges Ingenjörer Play.
  • Hör av dig till oss så diskuterar vi era utmaningar och förutsättningar.

Grundkurs på webben

Lär dig om din fackliga roll, lön, MBL, varför man ska vara med i facket och mycket mer. Du får grundläggande kunskap för att komma i gång i uppdraget och går kursen när det passar dig.

Logga in till webbkurs

Sveriges Ingenjörer Play

Titta och lyssna när det passar dig. Via vår playsida kan du lyssna på Ingenjörspodden och se våra inspelade webbinarier när du vill. Fler kommande webbinarier hittar du i vårt kalendarium.

Logga in till Sveriges Ingenjörer Play

Våra kurser

Här hittar du information om innehåll och upplägg för vår fackliga utbildning.

Våra kurser

Hör av dig till oss

Vi diskuterar era utmaningar och förutsättningar med målet att kunna påverka och förbättra ingenjörernas löneutveckling.

Till toppen