Sveriges Ingenjörer

Jämställda löner fria från diskriminering

Osakliga löneskillnader eller diskriminerande löner är varken tillåtet enligt diskrimineringslagen eller Sveriges Ingenjörers löneavtal. Tillsammans med arbetsgivaren ska du som förtroendevald följa löneprocessen i löneavtalet och samverka enligt lag för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. 

Jämställda löner är hållbart och lönsamt

Jämställdhet är en central del av en lönsam och hållbar arbetsmarknad. Forskning har också visat att jämställda företag har bättre lönsamhet och en god arbetsmiljö. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och skyldigheter i arbetslivet och ska erhålla en saklig lön fri från diskriminering. I diskrimineringslagen är kön en av diskrimineringsgrunderna. 

En mansdominerad yrkesgrupp 

Ingenjörer är en mansdominerad yrkesgrupp och vi som förbund ser därför att vi har ett särskilt ansvar att verka för jämställdhet. Att förebygga löneskillnader som har samband med kön har flera syften. Jämställda löner och löner fria från diskriminering är framför allt en rättvisefråga för individen. Det gynnar inte heller ingenjörsgruppen att lönerna hålls nere på grund av osakliga eller diskriminerande skäl. Det riskerar att sänka medellönerna och påverka de marknadsmässiga lönerna.

Målet med ert uppdrag

  • Samverka med arbetsgivaren och var proaktiv i arbetet med lönekartläggning och analys
  • Sätt dig in i vad diskrimineringslagen kräver, där finns verktyg och påtryckningsmedel
  • Säkerställ att arbetsgivarens arbete med lönerna är i linje med kollektivavtal och löneavtal
  • Agera om löneskillnader som har samband med kön inte åtgärdas
  • Agera om ni anser att arbetsgivaren brister i arbetet med lönekartläggning och analys

Löneavtal kompletterar diskrimineringslagen

Jämställda löner behöver inte betyda att det ska vara lika lön för lika arbete. Sveriges Ingenjörers löneavtal förespråkar individuell och differentierad lön men löneskillnaderna ska vara sakligt motiverade och får inte ha något samband med kön eller någon av de andra diskrimineringsgrunderna.

I vissa löneavtal framgår det att diskriminerande eller osakliga löneskillnader ska justeras i samband med löneförhandlingarna. Sveriges Ingenjörers uppfattning är att kostnaden för dessa justeringar inte ska belasta det löneutrymme som är avsatt för den årliga lönerevisionen, utan det ska budgeteras för utöver det som är avsatt för den årliga lönerevisionen.

Det innebär att löneavtalen kompletterar och förstärker diskrimineringslagens krav.

​Lönekartläggning och analys

​​​Varje år ska, enligt diskrimineringslagen, en lönekartläggning och analys genomföras på din arbetsplats. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön. Målet är jämställda löner. 

Se gärna vårt webbinarium om hur arbetet med lönekartläggning ska gå till och hur du som förtroendevald kan bidra.

Till webbinariet

När det inte fungerar

Om arbetsgivaren brister i sina skyldigheter

Om arbetsgivarens arbete med lönekartläggning och analys inte uppfyller kraven i diskrimineringslagen kan arbetsgivaren vitesföreläggas för att fullgöra sina skyldigheter. Det sker på begäran av Diskrimineringsombudsmannen (DO) och vitet meddelas av Nämnden mot diskriminering.

Om DO inte vill göra en framställning till nämnden kan Sveriges Ingenjörer göra det i stället. Det förutsätter att arbetsplatsen har kollektivavtal där Sveriges Ingenjörer är avtalspart. 

Misstanke om lönediskriminering

Löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön kan vara lönediskriminerande. Om arbetsgivaren inte justerar eller åtgärdar löneskillnaderna kan du och din förening behöva påkalla en förhandling.

Vår rekommendation är att ni hör av er i god tid till oss om ni anser att arbetsgivaren brister i sina skyldigheter eller om ni misstänker lönediskriminering.

Så blir du bättre på jämställda löner

  • Gå vår grundkurs på webben och DO:s e-utbildning i lönekartläggning.
  • Ta del av webbinarier på Sveriges Ingenjörer Play om diskriminering och löneskillnader.
  • Hör av dig till oss så diskuterar vi era utmaningar och förutsättningar.

Hör av dig till oss

Vi diskuterar era utmaningar och förutsättningar med målet att kunna påverka och förbättra ingenjörernas löneutveckling.

Övrigt material om jämställda löner

Till toppen