Sveriges Ingenjörer

Vår inkomstpolitik

Ingenjörernas löner ska spegla det värde som de bidrar med till företag, till samhällets tillväxt och till välfärden. Genom att vara en aktiv part i debatten och bilda opinion kring lön- och pensionsfrågor är vårt mål att ingenjörerna ska ha en god löneutveckling genom hela yrkeslivet. En god lön är även viktig för den framtida pensionen.

Sveriges Ingenjörer driver lön och pensionsvillkor på flera fronter, genom förbättringar av kollektivavtal genom rådgivning och lönestatistik samt genom utredningar och rapporter.

Rapport om låg löneutveckling för äldre ingenjörer

Trots att ingenjörerna är efterfrågade gör arbetsgivarna inga stärre satsningar på att verkligen behålla den äldre arbetskraften. I lönestatistik från Sveriges Ingenjörer går det att utläsa att löneutvecklingen i princip ligger still efter 60 års ålder.

Vårt inkomstpolitiska program

Senast uppdaterad 2023-07-18
Till toppen