Sveriges Ingenjörer

Vår inkomstpolitik

Ingenjörernas löner ska spegla det värde de bidrar med till företagen, samhällets tillväxt och välfärden. Vi arbetar för en god löneutveckling genom hela yrkeslivet och för att ingenjörerna ska värderas så högt som de förtjänar.

Sveriges Ingenjörer bedriver inkomstpolitik på olika fronter, främst i form av förändringar, förbättringar, tillämpningar och tecknade av kollektivavtal.

Vi arbetar också med lönestatistik och rådgivning till medlemmar. Vi bildar opinion kring lönefrågor och arbetar aktivt med remissvar, utredningar och rapporter på temat.

Inkomstpolitik

Inkomsten påverkas direkt från flera håll: lön, skatter och avgifter samt kollektiva försäkringar, privata försäkringar och socialförsäkringar av olika slag. Även andra arbetsvillkor kan indirekt upplevas påverka inkomsten – till exempel olika ledigheter och andra tjänsteförmåner.

I en alltmer konkurrensutsatt och instabil omvärld med alltfler och snabba konjunktursvängningar är en systematisk, aktivt driven och väl implementerad inkomstpolitik ett starkt stöd i förbundets uppdrag att säkerställa ökade inkomster, dvs. reallöneökningar, för våra medlemmar.

Vår inkomstpolitik i korthet

  • Det ska löna sig att bli ingenjör. Ingångslönen efter examen ska vara relevant och attraktiv. En investering i lång och krävande utbildning ska löna sig.
  • Kollektivavtalet ska gynna trygghet, lön och karriär. Värdet av kollektivavtalet ska vara bättre än om den anställde hade förhandlat enskilt. Ingenjörerna ska ha god löneutveckling genom hela yrkeslivet.
    Skatten ska signalera att arbetsprestationer lönar sig. En ingenjör bör få behålla huvuddelen av en inkomstökning.
  • Taket i socialförsäkringarna måste höjas. Inkomstskydd ska inte betalas flera gånger: först skatt eller avgifter på lönesumman, sedan extra arbetsgivaravsättningar och därutöver privata försäkringar.
Senast uppdaterad 2023-03-03
Till toppen