Sveriges Ingenjörer

Rapporter

Sveriges Ingenjörer gör undersökningar och publicerar rapporter inom olika områden.

Förbundets enhet för utveckling, utredning och opinion arbetar med frågor som arbetsmarknad, arbetsmiljö, jämställdhet, omvärldsanalys, närings- och utbildningspolitik och andra samhällspolitiska frågor.

Till toppen