Sveriges Ingenjörer

Remissvar

Sveriges Ingenjörer är en tung remissinstans. Förbundet avger remissvar dels genom Saco, dels direkt till regeringskansliet.

Remissvaren redovisar Sveriges Ingenjörers uppfattning i viktiga samhällspolitiska frågor.

I de fall förbundet tillstyrker Sacos remissvar i sin helhet återfinns svaret på Sacos webbplats.

Senast uppdaterad 2023-03-09
Till toppen