Sveriges Ingenjörer

Remissvar

Sveriges Ingenjörer är en tung remissinstans. Förbundet avger remissvar dels genom Saco, dels direkt till regeringskansliet.

Remissvaren redovisar Sveriges Ingenjörers uppfattning i viktiga samhällspolitiska frågor. Förbundet utarbetar också rapporter inom olika områden.

Remissvar, rapporter och yttranden utarbetas inom specialistenheten för utveckling, utredning och opinion.

I de fall förbundet tillstyrker Sacos remissvar i sin helhet återfinns svaret på Sacos webbplats.

Senast uppdaterad 2022-08-18
Till toppen