Sveriges Ingenjörer

Löneprocessen privat sektor

Löneprocessen i det kollektivavtalade löneavtalet ger er förtroendevalda rättigheter att påverka och följa upp lönestruktur, lönekriterier och löneutfallet i lönerevisionen. Arbetet med lön är en process som pågår hela året och regleras per avtalsområde.

Ett sätt att definiera mer långsiktiga aspekter är att försöka identifiera vilka framtida utmaningar som verksamheten står inför och vad dessa utmaningar betyder för den lokala lönebildningen. Att verksamheten har en plan och resurser till medarbetarnas kompetensutveckling är en grundförutsättning för att uppnå verksamhetens mål, lönsamhet och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Nedanstående punkter kan utgöra grunden för ett långsiktigt arbete:

  • Vilka förändringar eller utmaningar står verksamheten inför, på kort och lång sikt?
  • På vilket sätt påverkar dessa förändringar eller utmaningar verksamhetens behov av att kunna rekrytera och behålla rätt kompetens?
  • Konkurrerar ni med övriga arbetsmarknaden om kompetens? 
  • Finns det ett samband mellan personalomsättningen, lönenivåer och löneutveckling?

Lönesamtalet är ett av flera tillfällen för medlemmarna att förhandla sin lön

För att säkerställa en långsiktigt god löneutveckling för medlemmarna behöver vi komma bort från tanken att lön enbart kan ses över i samband med lönerevisionen.  

I din fackliga roll kan du uppmärksamma medlemmarna på att det kan finnas fler tillfällen och möjligheter att ta upp frågan om lön, och löneförhandla med sin chef. Läs om vilka tillfällen och hur du kan stötta

Löneprocessens steg

Här beskrivs löneprocessens olika steg. Om ni följer alla stegen har ni goda förutsättningar att kunna tillämpa löneavtalen, genomföra och förbättra löneprocessen. Ni är likvärdiga parter med arbetsgivaren och tillsammans äger ni löneprocessen.

Om löneprocessen inte fungerar

Löneavtalet är inte ensidigt utan ägs av båda parter och det är viktigt att arbetsgivaren inte har ensamrätt på tolkning och tillämpning av avtalet. Om det inte går att komma överens innehåller löneavtalen en förhandlingsordning som beskriver vilka åtgärder som kan vidtas.

Förhandlingsordningen skiljer sig åt mellan olika löneavtal

Gemensamt för de flesta löneavtal är möjligheten att ha en central lönekonsultation och/eller en central förhandling och i vissa fall även en lönenämnd. Det är främst processfrågor, det vill säga tillämpning av löneavtalet, som kan eskaleras. Notera att det är avtalsansvarig ombudsman som bedömer och beslutar, i varje enskilt fall, om central förhandling eller lönekonsultation ska begäras.

Gör så här om ni inte kan komma överens

Vår rekommendation är att ni hör av er i god tid till oss om ni anser att löneprocessen inte tillämpas enligt löneavtalet. 

Så blir du en bättre löneförhandlare

  • Gå vår fackliga grundkurs och lönekurs på webben.
  • Ta del av webbinarier om lön på Sveriges Ingenjörer Play.
  • Hör av dig till oss så diskuterar vi era utmaningar och förutsättningar.

Webbkurser

Lär dig om din fackliga roll, lön, MBL, arbetsmiljö och mycket mer. Här hittar du webbkurser som du kan gå när det passar dig.

Logga in till webbkurserna

Sveriges Ingenjörer Play

Titta och lyssna när det passar dig. Via vår playsida kan du lyssna på Ingenjörspodden och se våra inspelade webbinarier när du vill. Fler kommande webbinarier hittar du i vårt kalendarium.

Logga in till Sveriges Ingenjörer Play

Våra kurser

Här hittar du information om innehåll och upplägg för vår fackliga utbildning.

Våra kurser

Hör av dig till oss

Vi diskuterar era utmaningar och förutsättningar med målet att kunna påverka och förbättra ingenjörernas löneutveckling.

Till toppen