Sveriges Ingenjörer

Engagera dina kollegor i fackligt arbete

Ibland är det en utmaning att få medlemmarna att ta på sig ett uppdrag som förtroendevald. Här har vi samlat några tips på hur ni kan göra.

Marknadsför det fackliga arbetet

  • Berätta om det fackliga arbetet – synliggör vad ni gör, att det händer saker och att det går att påverka på arbetsplatsen. Arbeta för att få en positiv spiral som känns kul att engagera sig i. 
  • Tala väl om uppdraget - är det tungt och jobbigt, eller intressant och utvecklande?
  • Bekräfta att man som förtroendevald får stöd som facklig utbildning och rådgivning.
  • Är arbetsgivaren är positivt inställd till lokalt fackligt arbete, kan besked om det avvärja tveksamheter från medlemmarna.

Se gärna vårt webbinarium Skapa intresse och medlemsengagemang

Adjungera in en medlem

Skapa nyfikenhet genom att adjungera in en medlem på ett kortare uppdrag. Det kan ni ha glädje av om man vill engagera sig i en viss fråga eller har särskild kompetens men inte vill gå med i styrelsen., t. ex lönekartläggning. Ett annat exempel är om ni har en organisationsförändring på gång och vill ha ett bollplank i en del av organisation där ingen i styrelsen sitter. Kom ihåg att meddela arbetsgivaren så att personen omfattas av förtroendemannalagen.

Fråga medlemmarna vad som driver dem

Vi tillbringar stor del av vår vakna tid på jobbet och ofta är det något vi vill förändra/utveckla. Fånga upp vad som engagera medlemmarna, berätta hur ni jobbar och hur de kan vara med och påverka/bidra. Berätta om konkreta frågor ni arbetar med så kan ni se vad medlemmarna går igång på och få ett naturligt tillfälle till att fråga om de vill engagera sig.

Fråga presumtiva medlemmar vad som driver dem

Fånga upp vad som engagerar personerna, berätta hur ni jobbar och hur de kan vara med och påverka/bidra. Det är ett bra rekryteringsargument som de troligtvis inte känner till.

Samarbeta med valberedarna

Det är i första hand valberedarna som ska rekrytera nya förtroendevalda. Peppa dem och påminn om att det finns bra stöd för valberedarna på webbplatsen.

Läs mer om valberedning här

Stöd från kansliet

Styrelsen och/eller valberedningen kan också ta hjälp av förbundens kanslier. Här finns föreningsutvecklare som arbetar för att det ska finnas fackliga parter på arbetsplatser där det finns medlemmar i något av Sacoförbunden.

Föreningsutvecklarna når du via kontakt@akademikerforening.se eller på tel 08-613 80 00.

Bra information om vad uppdraget som förtroendevald går ut på finns på akademikerforening.se.  

Senast uppdaterad 2023-07-10
Till toppen