Sveriges Ingenjörer

Yttrande om arbetstillstånd

Sveriges Ingenjörer anser att ingenjörers rörlighet över gränserna ska underlättas oavsett konjunkturläge. Detta under förutsättning att den erbjudna lönen motsvarar vad som gäller för svenska ingenjörer.

Arbetstillstånd

Utländska medborgare från länder utanför EU/EES och Schweiz som vill arbeta i Sverige måste ha arbetstillstånd. EU/EES-medborgare, schweiziska medborgare, deras familjemedlemmar och personer med status som varaktigt bosatta i EU behöver inte söka arbetstillstånd.

Arbetsgivaren avgör om det finns behov av att anställa en person som behöver arbetstillstånd och erbjuder i så fall anställning. Arbetstagaren ansöker om arbetstillstånd. Migrationsverket fattar beslut om arbetstillstånd efter det att berört fackförbund yttrat sig.

Förbundets kansli lämnar yttrande när den sökande omfattas av svenskt kollektivavtal.

Sveriges Ingenjörers yttrande om arbetstillstånd

  1. Arbetsgivaren ska inhämta den berörda arbetstagarorganisationens yttrande.
  2. Förbundet yttra sig enbart i anställningserbjudanden som gäller ingenjörsyrken.
  3. Finns det på arbetsplatsen lokalförening ska arbetsgivaren inhämta yttrandet av er.
  4. Ni ska yttra er beträffande lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor.
  5. Lön, försäkringsskydd och anställningsvillkor ska ligga på minst samma nivå som enligt kollektivavtalet eller vad som är brukligt inom yrket/branschen.
  6. Vägledning för bedömning av lön är förbundets lönestatistik ”Totaltabeller”. Huvudregeln är att ni ska läsa tabellerna utifrån den sökandes utbildning och födelseår. 
  7. I ert yttrande ska ni granska huvudregeln och jämföra den med hur nivån för lön är på arbetsplatsen.
  8. Är lönenivån högre på er arbetsplats i jämförelse med förbundets huvudregel ska er högre lönenivå ligga till grund för ert yttrande. Är nivån lägre gäller förbundets huvudregel. 

Migrationsverket har hela ansvaret för ansökningarna. På verkets webbplats finns detaljerad information för både arbetsgivare och arbetstagare, blanketter med mera. Länk finns i spalten till höger.

Lag, förordning

Regler för arbetstillstånd för utländska medborgare finns i:
• Utlänningslagen, SFS 2005:716
• Utlänningsförordningen, SFS 2006:97

Lagtexterna kan läsas i Svensk Författningssamling. Sök fram texten med SFS-numret ovan eller med fritext.

Senast uppdaterad 2023-07-13
Till toppen