Sveriges Ingenjörer

Arbetsmiljö

Ett företag som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal vinner mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några exempel.

Ditt uppdrag som förtroendevald

Du som är förtroendevald spelar en mycket viktig roll. Du representerar de anställda och ser till att arbetsgivaren verkligen uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen. Du kan till exempel: 

  • se till att alla anställda vet vem som har ansvaret för arbetsmiljön
  • kräva att en riskanalys görs inför allt förändringsarbete
  • verka för att skyddsombud för dina medlemmar utses och att anmäla vem det är till förbundet

Film om gränslöst arbetsliv

Tips och råd för ett hållbart arbetsliv

En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Dagens mer flexibla och gränslösa arbete kan innebära utmaningar. Här hittar du tips och råd för arbetsgivare, individ och fackligt förtroendevalda för att uppnå ett hållbart arbetsliv.

Ansvar för arbetsmiljö

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och ska systematiskt planera, leda och driva verksamheten med en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska utreda arbetsskador, analysera arbetsmiljörisker och vidta åtgärder. Dessutom ska han upprätta handlingsplaner och dokumentation, och är ansvarig för rehabilitering.

Ofta är arbetsmiljöuppgiften delegerad till personalansvariga chefer. Som förtroendevald bör du ta reda på vem/vilka som har arbetsmiljöuppgifter. Sveriges Ingenjörer kan stötta medlemmar som är chefer med rådgivning och utbildning i arbetsmiljöfrågor.

Har arbetsplatsen fler än 50 anställda ska det finnas en skyddskommitté.

Dokument till stöd i arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöarbetet

Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för arbetsmiljön. Den grundläggande föreskriften om hur arbetsgivaren ska ta detta ansvar är SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete.

Logga in

Skyddsombud - arbetsmiljöombud

På alla arbetsplatser med fler än fem anställda ska det finnas ett skyddsombud/arbetsmiljöombud. Har arbetsplatsen fler än 50 anställda ska det finnas en skyddskommitté. Hur utses ett skyddsombud och vad är skyddsombudets uppgifter. Skyddsombudet ska hitta brister i arbetsmiljön.

Logga in

Information och verktyg om arbetsmiljö

Prevent

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper arbetsgivare att förbättra arbetsmiljön.

Prevent - Balansguiden

Det gränslösa arbetslivet. Behöver du hitta en struktur i ett flexibelt arbetsliv ger Balansguiden dig stöd.

Prevent - OSA-enkäten

Ta reda på hur ni trivs. OSA-enkäten hjälper till med att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Prevent - IT och stress

IT-stress. Digitala verktyg kan stressa. För att förebygga negativ belastning, ta hjälp av IT-stressguiden.  

Prevent - Inför rätt IT

Hjälp i form av tips och checklistor – både för dig som ska köpa in eller utveckla nya IT-system och för dig som har befintliga IT-system som du vill utveckla och förbättra.

Prevent - kontorsförändring

Kontorsförändring. Kontoret ska få ny funktion. Vad är bäst för dig? Verktyget Forma kontoret ger er förutsättningar att välja det alternativ på kontorslösning som passar er bäst.

Partsrådet - Hot på jobbet

Det kan finnas situationer där du blir hotat på jobbet. Här finns information om vad du och din arbetsplats ska göra när du blir hotad. 

Suntarbetsliv - bättre möten

Vi mår alla bättre av att ha en bra dialog. Hur får ni till bättre möten? Ta hjälp av verktyget Bättre möten. 

Afaförsäkring - IA-systemet

Öka kvaliteten i företagets arbetsmiljöarbete. Tipsa din arbetsgivare att använda IA-systemet.

Afaförsäkring - Arbetslivsforskning

För att minska antal arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro finns här forskning som du kan ta del av.

Senast uppdaterad 2022-11-03

Kontakta Rådgivningen

Till toppen