Sveriges Ingenjörer

Att arbeta för en god arbetsmiljö

Som chef ansvarar du för medarbetarnas arbetsrelaterade hälsa och möjliga ohälsa. Sveriges Ingenjörer kan ge dig stöd i arbetsmiljöarbetet.

En god arbetsmiljö är viktigt ur mänskligt perspektiv, men också ekonomiskt. Se hälsofrämjande åtgärder som en investering, inte som en kostnad. Här finns tips för arbetsmiljöarbetet för dig som är chef och medlem i Sveriges Ingenjörer.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren ansvarig för arbetsmiljön och ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så att en god arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren ska också utreda arbetsskador, analysera arbetsmiljörisker och vidta åtgärder. Dessutom ingår att upprätta handlingsplaner och dokumentation samt ansvara för rehabilitering.

Ofta är arbetsmiljöansvaret delegerat till personalansvariga chefer. Du ska tillämpa arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och förordningen om systematiskt arbetsmiljöarbete och behöver alltså kunskaper inom dessa områden. Dessutom måste du få utbildning, resurser och befogenheter.

Mer om lagar och förordningar kan du läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida

Att jobba i förebyggande syfte

Du har mycket att vinna på att satsa förebyggande på arbetsmiljön snarare än att försöka reparera redan skedda skador. Förebyggande arbete med den psykosociala arbetsmiljön och för att undvika högt övertidsuttag är viktiga för dina medarbetare och deras välmående. När du visar uppskattning bidrar du också till ett öppet arbetsklimat. En tyst arbetsplats, där medarbetarna inte vågar säga vad de tycker, är också en okreativ arbetsplats.

Stötta dina medarbetare

Arbetsmiljön är något som vi på Sveriges Ingenjörer prioriterar mycket högt, lika högt som vi prioriterar som lönen. Människor ska må bra och ha det bra på arbetsplatsen, så kan man i stort summera förbundets arbetsmiljöpolitiska program. Vi har mycket kunskap och erfarenhet på temat och vi bistår dig med såväl vägledning i förbyggande arbete som med konkret hjälp i en akut situation. 

Här kan du få konkret hjälp för hur du kan leda och fördela arbetsmiljöarbetet.

När du vill veta mer

Här hittar du länkar till webbplatser med mer kunskap, råd och information som du kan ha nytta av när du arbetar för en hälsosam arbetsorganisation.

Nedan kan du också hitta Förhandlings- och samverkansrådet PTK:s folder om vem som har arbetsmiljöansvaret.

Senast uppdaterad 2023-09-29

Fler förmåner för dig som chef

Till toppen