Sveriges Ingenjörer

Coachning för chefer

Att vara chef är att ständigt ställas inför nya utmaningar. En av dem är att ta sig tid för sin egen utveckling. Vi kan hjälpa dig att utvecklas genom att du snabbt får tillgång till erfarna coacher inom ledarskap. 

Det är inte ovanligt att känna sig ensam i sin roll som chef. Få snabb och enkel tillgång till en erfaren ledarskapscoach att bolla dina tankar och frågor med.

Som chefsmedlem i Sveriges Ingenjörer får du tre kostnadsfria samtal per år med en erfaren ledarskapscoach. Coachen kan hjälpa dig att hitta en väg framåt i ditt ledarskap, få ett annat perspektiv och utmanas i invanda tankebanor. 

Förmånen erbjuds i samarbete med ledande coachförmedlingen CoachHuset. Coacherna är kvalitetsgranskade och samtalen utförs under full sekretess.   

Så går coachningen till

För att få ut det mesta av samtalen är det viktigt att du är motiverad och beredd att aktivt medverka i samtalen.

Under samtalet får du möjlighet att själv sätta ord på och definiera din utmaning eller dina utvecklingsområden. Du kommer exempelvis kunna prata om hur du kan agera i olika situationer som t.ex. att hantera svåra samtal. Din coach har som uppgift att lyssna, stötta och underlätta för dig att själv kunna hitta svaren på dina frågor kring ledarskap.

Du avgör om du vill nyttja alla tre samtal efter det första samtalet.

Coachning - processen

  • Du tar med dig tankar om vad du vill prata om
  • Du reflekterar och coachen möter dig i dina tankar genom att ställa frågor
  • Du bestämmer målet med samtalen, och coachen utmanar dig i din process
  • Du formulerar uppgifter att göra, som tar dig mot ditt mål
  • Ni diskuterar din utvecklingsprocess tillsammans och utmanar ditt mål

Så bokar du coachsamtal

När du bokar beskriver du dina behov och vad du vill prata om. Sedan väljer du själv bland ledarskapscoacherna och en tid som passar dig. Samtalen utförs antingen per telefon eller digitalt och pågår under 30 minuter.  

Till toppen