Chefsansvar

Du har fått förtroendet att vara chef, en spännande och utmanande uppgift men den ställer också krav. Som chef och ledare kan du komma att ställas inför situationer som du inte ännu har erfarenhet av och där du behöver ny kompetens och praktiska verktyg för att leda och stötta dina medarbetare. Här kan du se några av de områden vi kan stötta dig inom.

 

En god arbetsmiljö är viktig. Se hälsofrämjande aktiviteter som intäkter: Sjukfrånvaro kostar, medan hälsoarbete på företaget ger kostnadsminskningar. Som chef ansvarar du för medarbetarnas arbetsmiljö.
Läs mer om arbetsmiljö och hur du fördelar uppgifter i arbetsmiljöarbetet.

Du har ett stort ansvar för dina medarbetares såväl fysiska som psykiska hälsa. Även om ni har en god arbetsmiljö kan naturligtvis någon drabbas av ohälsa till följd av stress. För dig som chef gäller det att vara observant på tecknen.

Läs mer om hur du kan hantera stress på arbetsplatsen.

Alla arbetsgivare måste arbeta förebyggande mot diskriminering. Hit hör också jämställdhetsfrågor inom bland annat arbetsförhållanden, rekrytering och lönenivåer.

Läs mer om hur du kan bedriva ett framgångsrikt jämställdhetsarbete.

I företag finns en etisk värdegrund. Både som nedtecknade regler, men det "sitter också i väggarna" som en del av en underförstådd tradition. När reglerna är otydliga, motstridiga eller rentav saknas kan konflikter lättare uppstå i din organisation. Otydliga värden och riktlinjer gör att medarbetare inte känner tilllit och trygghet.

Ibland ställs du som chef, arbetstagare eller människa inför val där det inte finns några givna regler. Din egen moral eller uppfattning om vad som är rätt och fel avgör hur du ska handla.

Utbildning inom etik finns på de flesta högskolor. Dessutom genomför vi seminarier på temat etik där du kan vässa dina kunskaper.

Du hittar våra seminarier med etiktema i kalendariet.

Senast uppdaterad 2020-01-09
Till toppen