Sveriges Ingenjörer
Chef

Avtal för dig som är chef och VD

I din roll som chef så är det viktigt att hålla i minnet att lagen om anställningsskydd (LAS) inte gäller om du är i företagsledande eller jämförbar ställning. Med andra ord är det extra viktigt för dig att du försäkrar dig om ett avtal som ger dig trygghet både under och efter anställningen. 

Att vara chef kan innebära att du inte har samma anställningskydd som en anställd. Det är därför värdefullt att försäkra dig om att du har ett särskilt skydd i ditt anställningsavtal.

Som medlem får du tillgång till en mall för VD-avtal och ett dokument med fördjupning och förklarande kommentarer kring avtalet. Mallen kan du använda som utgångspunkt för ditt eget anställningsavtal och använda i sin helhet eller i tillämpliga delar. Inte sällan presenterar arbetsgivaren ett avtalsförslag. Då kan mallen fungera som vägledning och checklista så att inte något glöms när ni skriver avtal. 

Senast uppdaterad 2023-01-26
Till toppen