Sveriges Ingenjörer
Lönestatistik Chef

Resultatlön

Våra medlemmar i chefsposition har ofta resultatlön. Men hur stor del av lönen bör vara resultatbaserad? Här får du veta mer.

Hur stor del av lönen bör vara resultatbaserad?

Det finns ingen exakt rekommendation för hur stor del en resultatbaserad lön ska vara av den totala lönen. Vi anser att du ska kunna leva på sin fasta lön. Det är en grundförutsättning i alla förhandlingar.

Tittar man närmare i lönestatistiken utgör resultatlönen 10 procent av den totala lönen för civilingenjörer inom privat och kommunal sektor, och 8 procent inom den statliga sekton.

Resultatlönen ska vara en extra kompensation om uppsatta mål uppnås eller överträffas. Den ska kopplas till ett relevant mål som du som chef kan påverka och är objektivt mätbart, till exempel företagets ekonomiska eller produktiva resultat.

Se vår lönestatistik för chefer

i Lönesök finns ett alternativ för chefer där du kan se statistik per arbetsmarknadssektor, arbetsområde, befattningsnivå, region, födelseår och antal underställda medarbetare.

Gå till lönestatistiken.

Senast uppdaterad 2023-09-21
Till toppen