Sveriges Ingenjörer
Chef

Coachning för ledare

Vill du utveckla ditt ledarskap? Eller står du inför en stor utmaning där du skulle behöva stöd i din chefsroll? Vi kan hjälpa dig. Boka tre samtal med en erfaren ledarskapscoach.

Du träffar din coach antingen per telefon eller digitalt och väljer själv vad du vill lyfta och vad du vill få hjälp med.

Våra ledarskapscoacher stöttar dig som chef

Att vara chef är att ständigt ställas inför nya utmaningar. I samtal med erfarna coacher kan du få stöttning i ditt chefskap. Ledarskapscoachen kan hjälpa dig med exempelvis:

  • konflikter i ditt team,
  • coachning i hur du kan motivera dina medarbetare vid förändringar,
  • en stressig arbetssituation,
  • om du vill bolla utmaningar med en kunnig person utanför din organisation,
  • eller om du helt enkelt bara vill utvecklas som ledare.

Så går coachningen till

När du bokar beskriver du dina behov och vad du vill prata om. Sedan väljer du själv bland ledarskapscoacherna och en tid som passar dig. Samtalen utförs antingen per telefon eller digitalt och pågår under 30 minuter.

Under samtalet får du möjlighet att själv sätta ord på och definiera din utmaning eller dina utvecklingsområden. Din coach har som uppgift att lyssna, stötta och underlätta för dig att själv kunna hitta svaren på dina frågor kring ledarskap.

Du avgör om du vill nyttja alla tre samtal efter det första samtalet.

Förmånen erbjuds i samarbete med ledande coachförmedlingen CoachHuset. Coacherna är kvalitetsgranskade och samtalen utförs under full sekretess.

Har du frågor?

Undrar du något om chefscoachning eller om någon annan av de förmåner Sveriges Ingenjörer erbjuder dig som är medlem och har en chefsroll? Kontakta oss på chef@sverigesingenjorer.se.

Fler förmåner för dig som chef

Till toppen