Sveriges Ingenjörer

Stress och ohälsa

Du har ett stort ansvar när det gäller dina medarbetares hälsa och för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö.

På den här sidan finns grundläggande information om det ansvar du som chef har för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Du kan alltid kontakta Sveriges Ingenjörer för stöd i ledarrollen.

Arbetsmiljön en fråga för alla – men ditt ansvar som chef

Uppmuntra dina medarbetare att bry sig om varandra på arbetsplatsen. De ska känna att det är helt accepterat att tala om sin situation. Ta tag i och försök lösa problem när de uppstår.

Som chef bör du sända tydliga signaler. Om du talar om att det är viktigt med balans i livet men samtidigt alltid är den som är först på kontoret och går hem sist så är du inte trovärdig.

Även om arbetsmiljön är bra kan någon naturligtvis drabbas av ohälsa till följd av stress. Då är det viktigt att få igång en tidig och bra rehabilitering. Håll kontakten, förmedla att du vill och kan hjälpa den som är sjuk. För den som är sjukskriven är det viktigt att veta att hon/han är saknad och välkommen tillbaka.

Är någon på väg mot utbrändhet?

Det finns många små tecken som du kan vara observant på hos dina medarbetare:

  • Tendenser till isolering - en medarbetare som i regel varit med vid fikat drar sig undan och sitter kvar på sitt rum
  • Uppdämd frustration som plötsligt exploderar
  • Tvångsmässiga ritualer som du inte noterat tidigare
  • När någon som inte varit kontrollfreak plötsligt blir orolig om hon/han inte har kontroll över allt
  • När någon förlorar förmågan till överblick och blir överdrivet upptagen av detaljer.

Vi stödjer dig

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Sveriges Ingenjörer med frågor om hur du som chef kan förebygga stress och ohälsa. Inom förbundet finns gedigen kunskap inom området.

Kontakta oss

Senast uppdaterad 2023-09-29

Fler förmåner för dig som chef

Till toppen