Sveriges Ingenjörer

Rättsfall

Här återfinns de rättsfallsreferat som tidigare publicerats i förtroendevaldanytt. De kan användas för att få en förståelse för hur rättstillämpningen inom arbetsrättsliga frågor ser ut.

Rättsfallsreferaten är referat av domar inom arbetsrättens område och kan läsas för att få en sammanfattning av intressanta resonemang från bland annat Arbetsdomstolen. Referaten tar sikte på att understryka det viktigaste i domarna. De kan därför användas för att få en förståelse för hur rättstillämpningen inom några arbetsrättsliga spörsmål ser ut.

Rådgivningen

Till toppen