Sveriges Ingenjörer

Behöver du svar?

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om anställning, rättigheter, anställningsavtal, semester, avtal och mycket annat.

Läs vår FAQ

Anställningsavtal

Vår rekommendation är att det alltid ska finnas ett skriftligt anställningsavtal. Vi har samlat de punkter ditt avtal bör innehålla i en smart checklista.

Till checklistan

Trygghetsöverenskommelsen & omställningsstudiestödet

Här kan du läsa mer om hela trygghetsöverenskommelsen.

Läs mer om hela trygghetsöverenskommelsen

Varsel & uppsägning

Läs om turordningsregler, uppsägning från arbetsgivarens sida och egen uppsägning.

Läs om varsel och uppsägning

Ledighet

Allt om semester, föräldraledighet och tjänstledighet.

Det här gäller vid ledighet

Sjukdom och frånvaro

Här hittar du information om vad som gäller vid sjukdom, sjukpenning och rehabilitering.

Läs mer

Anställningsformer

Mer om tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning, provanställning och övertid.

Olika anställningsformer

Arbetstid

Regler kring arbetstid, jourtid, beredskapstid, övertid och vila.

Läs mer

Uppfinningar och innovationer

Det är inte ovanligt att innovationer uppstår i en anställning. Rättigheter och skyldigheter kring arbetstagares uppfinningar finns reglerat i både lag och kollektivavtal.

Lär dig mer här

Villkor för högskoleanställd eller doktorand

Här hittar du avtal och villkor för dig som är högskoleanställd eller doktorand.

Läs mer

Vad räknas som diskriminering?

Vad diskrimineringsförbudet inom arbetslivet innebär och exempel på sådant som kan vara diskriminering.

Läs mer om diskriminering

Konflikt och strejk

Vad gäller när det uppstår en konflikt mellan arbetsgivare och fackförbund?

Läs om konflikt och strejk

Optioner och optionsavtal

Optionsprogram skapar möjligheter men kan ge skattemässiga konsekvenser.

Logga in och läs mer

Säkerhetsskydd & säkerhetsprövning

Läs mer om vad säkerhetsskydd, säkerhetsklasser och säkerhetsprövning innebär för anställning här.

Till informationen

Konkurrensklausuler och lojalitet

Allt kring lojalitetsplikt, konkurrensklausuler, bisyssla och företagshemligheter.

Läs mer

Kompetensutveckling - vad gäller?

Kompetensutveckling är inte lagstadgat men av intresse för både dig och arbetsgivaren.

Läs mer om vad som gäller

Verksamhetsövergång

När en verksamhet övergår från ett bolag till ett annat styr LAS och MBL vad som gäller.

Det här gäller arbetsrättsligt

Korttidspermittering

Korttidsarbete innebär att du som arbetstagare tillfälligt går ned i lön och arbetstid och kostnaden för det delas mellan dig, arbetsgivaren och staten.

Läs mer

Rådgivningen

Till toppen