Sveriges Ingenjörer

Villkor för högskoleanställd och doktorand

Här hittar du information för dig som är anställd inom högskoleområdet.

Ungefär 5 000 medlemmar i Sveriges Ingenjörer är anställda inom högskoleområdet. Vi arbetar för att främja era intressen, både fackligt och professionellt, gentemot departement och myndigheter. Vi har särskilt fokus på arbetsvillkor och lönebildning som är en förutsättning för fortsatt tillväxt inom både forskning och utbildning.

Högskolans verksamhet

  • Högskolornas verksamhet regleras genom lagstiftning och avtal
  • Högskolelagen är en separat lagstiftning för högskoleområdet
  • Förordningarna för högskolan är regeringens anvisningar om tillämpningen av högskolelagen
  • Den arbetsrättsliga lagstiftningen gäller förstås också på högskoleområdet

Vanliga frågor om att vara anställd på högskola

Inom statlig sektor så löper villkors- och löneavtalet tillsvidare och reglerar alla förmåner kopplat till anställningen. Utöver detta så regleras arbetstiden i ett lokalt kollektivavtal. Villkorsavtal-T reglerar kostnadsersättningar, arbetstid, semester, ledighet, uppsägningstider och andra anställningsvillkor. RALS-T är löneavtalet inom sektorn. 

Arbetstiderna förhandlas för att svara mot den lokala verksamhetens behov. Grunden är förstås arbetstidslagen. Kontakta dina lokala företrädare i Saco-S föreningen för vad som gäller på din arbetsplats.

Det statliga löneavtalet gäller för alla akademiker inom högskolan och lönebildningen sker lokalt på respektive lärosäte. Avtalet heter RALS-T.

Anställningsvillkor

Anställningsvillkoren inom högskoleområdet regleras av avtal på olika nivåer, centralt och lokalt. De lokala avtalen bygger på det centrala. Centrala avtal träffas mellan Saco-S och Arbetsgivarverket och gäller på alla högskolor. Lokala avtal förhandlas fram mellan den lokala Saco-S föreningen och arbetsgivaren.

För dig som är doktorand

När du är doktorand arbetar du under speciella omständigheter med annorlunda anställningsvillkor jämför med resten av arbetsmarknaden. Självklart finns vi här för dig med hjälp och stöd, du kan dessutom få reducerad avgift under tiden du doktorerar.

Om du redan är medlem i Sveriges Ingenörer och vill ha doktorandavgift behöver du kontakta vår medlemsservice. Vi behöver veta var du doktorerar och under vilken period.

Är du inte redan medlem är du är du välkommen att ansöka om medlemskap. Glöm inte att ange i ansökan var du doktorerar samt under vilken period. 

Här kan du läsa mer information riktad till dig ska bli eller redan är doktorand.

 

Facklig representation på din högskola

På din arbetsplats representeras du av Saco-S lokala förening. Saco-S samlar medlemmar från de Sacoförbund som arbetar inom det statliga området, däribland Sveriges Ingenjörer. Föreningen förhandlar med arbetsgivaren om löner, lokala avtal och enskilda medlemsärenden.

Läs mer på Saco-S webbplats

Dessutom finns lokala föreningar för Sveriges Ingenjörer på högskolorna. De arbetar för att bevaka medlemmarnas intresseområden och bistå med rådgivning.

Logga in på dina uppgifter för att se lokalförening och kontaktperson.

Senast uppdaterad 2023-07-13
Till toppen