Sveriges Ingenjörer

Korttidspermitteringar, korttidsarbete och korttidsstöd

Korttidsarbete innebär att du som arbetstagare tillfälligt går ned i lön och arbetstid och kostnaden för det delas mellan dig, arbetsgivaren och staten.

Korttidsarbete

Korttidsarbete är inte samma sak som en vanlig permittering utan en särskild insats för att behålla kompetensen vid kriser, såsom Coronapandemin.

Det finns sedan 2013 en lag kring korttidsarbete som kom till efter finanskrisen 2008/09. Den har hittills aldrig använts och kritiserats för att inte erbjuda samma fördelar som konkurrerande länders motsvarande lagar vid tillfälliga eller längre nedgångar i konjunkturen.

I och med att löneminskningen är relativt stor bör denna möjlighet endast tas till i undantagsfall. Hör gärna av dig till förbundets rådgivning vid frågor.

Fram till dess att ansökningarna öppnade var det möjligt att söka stödet retroaktivt från 1 december 2020.

Enligt förslaget kommer karensen på 24 månader efter stödperioden slopas under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Det betyder att alla som haft stöd under 2020 kommer att kunna ansöka om nytt stöd. Detta gäller även företag som sökt stödet men sedan inte använt det.

Det finns en hel del saker som skiljer sig från det tidigare stödet och som därför är bra att tänka på när ni tecknar avtal.

Från den 1 december 2020 till den 30 september 2021 står staten för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen.

Under stödet 2021 är det inte längre möjligt att ha olika nivåer av arbetstidsminskning under en och samma avtalsperiod på individnivå. Arbetstiden kan fortfarande förläggas fritt under hela avtalsperioden, men perioden kan alltså inte längre omfatta flera olika nivåer av korttidsarbete för en och samma anställd. Detta gäller oavsett om arbetsgivaren har kollektivavtal eller ej.

Fr.o.m. 1 oktober 2021 gäller de ordinarie reglerna om korttidsstöd.

Minskad arbetstid

Du kan gå ned i arbetstid med antingen 20, 40 eller 60% men ändå få ut en större del av lönen.

Lönens påverkan av arbetsminskning

Vid en arbetstidsminskning på:

  • 20% ger löneminskning på 4%
  • 40% ger löneminskning på 6%
  • 60% ger löneminskning på 7,5%

I förslaget finns det ett lönetak på 44 000 kr. Det innebär att arbetsgivaren i grundfallet får stå för lönekostnaden över den summan.

Vanliga frågor om korttidsarbete

Stödet för korttidsarbete baseras på lagen om korttidsarbete som omfattar 
företag med anställda. Du har därför inte någon möjlighet till stöd om du är ensamföretagare och driver din verksamhet som enskild firma. Däremot kan du, om alla andra förutsättningar är uppfyllda, få stöd om du är ägare och enda anställd i någon annan företagsform såsom exempelvis ett aktiebolag. 

Stödet för korttidsarbete baseras på lagen om korttidsarbete som omfattar 
företag med anställda. Du har därför inte någon möjlighet till stöd om du är ensamföretagare och driver din verksamhet som enskild firma. Däremot kan du, om alla andra förutsättningar är uppfyllda, få stöd om du är ägare och enda anställd i någon annan företagsform såsom exempelvis ett aktiebolag. 

Skatteverket är den myndighet som ansvarar för stödet. Mer information att läsa finns hos Skatteverket.

Även om Skatteverket ansvarar för att ta fram mallar för avtal m.m. och information till arbetsgivarna så rekommenderar vi dig som medlem att höra av dig till oss för information om pension, uppsägningstid och uppsägningsregler.

Senast uppdaterad 2023-02-20
Till toppen