Sveriges Ingenjörer

Verksamhetsövergång

När en verksamhet eller del av verksamhet övergår från ett bolag till ett annat styr regler i lagen om anställningsskydd, LAS och medbestämmande lagen, MBL vad som gäller arbetsrättsligt.

Den anställde som berörs av övergången har rätt att följa med verksamheten till det nya bolaget. Regeln ger rätt att följa med, men ingen skyldighet. Den som väljer anställning i det nya bolaget behåller sitt enskilda anställningsavtal. När det gäller villkor reglerade genom kollektivavtal är regelverket komplicerat. Det regleras i MBL § 28.

Medlemmar och förtroendevalda som berörs av övergångsreglerna bör kontakta Rådgivningen eller branschansvarig ombudsman.

I samband med övergång av verksamhet finns ett förbud mot uppsägningar som grundas endast på övergången i sig. Om en köpare bedömer att det blir en övertalighet i bolaget efter förvärvet hanteras den situationen efter köpet. Den nya personalen tar med sig sin anställningstid från överlåtaren och ska turordnas med befintlig personal utifrån det.

Det säljande bolaget kan genomföra uppsägningar på grund av arbetsbrist före överlåtelsen, om uppsägningarna helt saknar samband med själva överlåtelsen. Gränsdragningarna är svåra. Ta alltid kontakt med förbundet om frågan uppstår.

Kriterier för övergång

För att avgöra om den förestående förändringen juridiskt sett är en övergång har EG-domstolen satt upp sju kriterier. Om alla sju, eller flertalet, kriterier är uppfyllda talar det mesta för att det är en övergång:

  1. Arten av företag eller verksamhet
  2. Frågan om företagets materiella tillgångar, såsom byggnader och lösöre överlåtits eller inte
  3. Värdet av överlåtna immateriella tillgångar vid överlåtelsetidpunkten
  4. Om majoriteten av de anställda tagits över eller inte
  5. Om kunder tagits över eller inte
  6. Graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen samt
  7. I förekommande fall den tidsperiod under vilken verksamheten legat nere
Senast uppdaterad 2022-03-02
Till toppen